21/08/2017

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng

Về đề nghị cho ý kiến về mỏ đá bazan liên quan đến Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số1864/BXD-VLXD gửi UBND tỉnh Quảng Trị.


Ảnh minh họa.

Theo Quyết định số 105/2008/QĐ-TTG ngày 27/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020; trong đó có mỏ đá bazan Tây Gio Linh (gồm các xã Gio Sơn, Gio Hòa, Gio Bình, huyện Gio Linh) tỉnh Quảng Trị thuộc Quy hoạch các mỏ khoáng sản dự trữ cho công nghiệp xi măng (tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 105/2008/QĐ-TTG ngày 27/7/2008). Do đó, việc điều chỉnh khu vực đá bazan tại xã Gio Sơn và xã Gio Hòa với diện tích 30,2 ha (có tọa độ kèm theo) là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đang rà soát Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến 2025 và định hướng đến năm 2035. Để có đủ cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc khoanh định diện tích khu vực cụ thể đối với mỏ đá bazan dự trữ làm nguyên liệu phụ gia khoáng cho xi măng, đồng thời để xác định những diện tích đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị bổ sung kết quả đánh giá chất lượng, trữ lượng, xác định rõ diện tích đối với khu vực mỏ đá bazan Tây Gio Linh chỉ đáp ứng điều kiện làm vật liệu xây dựng thông thường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc điều chỉnh khu vực đá bazan tại xã Gio Sơn và xã Gio Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có diện tích 30,2 ha theo quy định của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12.

Tuyết Hạnh/BXD