09/01/2017

Quy hoạch là quy hoạch nào?

Gần đây dư luận nhân dân xôn xao về câu trả lời của Ông Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội: “Tất cả đều thực hiên theo đúng quy hoạch”.


Quy hoạch của thành phố Hà Nội có nhiều loại như: Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch xây dựng. Ở đây với tư cách người đứng đầu của cơ quan chuyên môn thành phố Hà Nội về quy hoạch xây dựng, chắc rằng ông đang muốn nói về quy hoạch xây dựng. Nhưng ngay cả về quy hoạch xây dựng chúng tôi cũng chưa hiểu ông định nói về quy hoạch nào.

Được biết trước năm 2000, khi Hà Nội chưa sát nhập Hà Tây thì thành phố Hà Nội đã có có Quy hoạch xây dựng chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp đó, UBND các quận huyện hầu hết các quận, huyện đã lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trình thành phố phê duyệt, đành rằng lúc đó quy hoạch xây dựng mới chỉ dừng ở mức Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất, nhưng cũng phần nào giúp cho các cơ quan chuyên môn cấp huyện cấp giấy phép xây dựng.

Có một loại quy hoạch khác lúc bấy giờ là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có chiến lược di chuyển các cơ sở sản xuất, các nhà máy công xưởng ra khỏi thành phố để tránh ô nhiễm và những khu đất đó được sử dụng để xây dựng trường học, công viên cây xanh và những công trình công cộng khác.

Sau khi sát nhập Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hà Tây cũ. Bộ Xây dựng và thành phố Hà Nội đã mất hàng năm, tốn nhiều triệu đô để phối hợp với các cơ cơ quan trong nước và ngoài nước lập quy hoạch chung và được Thủ tướng phê duyệt và từ đó đến nay, chấp hành Quyết định của Thủ tướng, thành phố Hà Nội đã và đang lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch xây dựng phân khu.

Song song với việc lập, phê duyệt quy hoạch nêu trên, thành phố còn chỉ đạo các huyện lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới và đến nay mỗi huyện cũng đã có trên 10 đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới được phê duyệt. Chính quy hoạch nông thôn mới đang chồng chéo quy hoạch phân khu. Điều đó gây ách tắc trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Thực tế đến thời điểm hiện nay phải nói rằng, thành phố Hà Nội chưa có một đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được lập và phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng (kể cả phố cổ). Để làm cở sở cấp giấy phép xây dựng. Trừ một số khu đô thị được lập quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt để triển khai xây dựng, nhưng đến nay đã được điều chỉnh, có những khu, những công trình được điều chỉnh nhiều lần….và tất cả đã thay đổi so với quy hoạch được duyệt ban đầu và đang dần dần phá dỡ toàn bộ quy hoạch chung mà Thủ tướng đã phê duyệt.

Những khu đất di chuyển các cơ sở sản xuất, nhà máy, công xưởng dự kiến làm trường học, công viên, cây xanh… thì nay thì đã trở thành những công trình bê tông cao ngất, đang còn đang rào tôn kín đề chờ ngày xây dựng cao ốc. Vậy thì ông nói đúng với quy hoạch nào?

Có chăng là ông nói nó đúng với các quy hoạch mà ông đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố điều chỉnh. Đành rằng pháp luật về quy hoạch cho phép có thể điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo thời gian, theo tình hình phát triển kinh tế của đất nước, có thể để kêu gọi đầu tư…. Nhưng việc điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc, cấp nào có thẩm quyền phê duyệt loại quy hoạch nào thì cấp đó có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đó. Pháp luật cũng quy định chặt chẽ về trình tự thủ tục điều chỉnh quy hoạch. Như vậy, những quy hoạch điều chỉnh mà ông cho rằng đúng là đang phá vỡ quy hoạch chung mà Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt. Những điều chỉnh đó đã xin ý kiến Thủ tướng chưa? Và đồng thời theo quy định pháp luật, việc điều chỉnh quy hoạch trước khi điều chỉnh phải xin ý kiến nhân dân. Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã bao giờ đã xin ý kiến nhân dân chưa?

Mặt khác hiện nay, cơ quan Sở Quy hoạch – Kiến trúc đang hiện diện với tư cách có tư cách cao nhất và có quyền lực nhất trong việc điều chỉnh quy hoạch (cho thấp thì được thấp, cho cao thì được cao).

Qua nghiên cứu các quy hoạch được điều chỉnh thì chúng tôi thấy hầu hết về trình tự thủ tục điều chỉnh và cấp có thẩm quyền ban hành điều chỉnh đều sai với quy định của pháp luật. Vậy thì ông định nói đúng với ý nghĩa nào?

Trước dư luận của nhân dân và sự thật về kiến trúc với quy hoạch của thành phố, nhẽ ra ông phải có trách nhiệm nghe ngóng, kiểm tra lại các ý kiến đó để đề xuất với chính quyền thành phố khắc phục sửa chữa những thiếu sót về việc thực thi pháp luật trong công tác quy hoạch thành phố. Nhưng ông đã trả lời một câu hỏi thật thiếu trách nhiệm và càng gây bức xúc thêm.

Duy Nguyên/Báo Xây dựng