27/09/2017

Quy hoạch Cảng hàng không Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Về việc điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2264/BXD-QHKT gửi Bộ Giao thông Vận tải.


Mô hình Cảng hàng không Quảng Ninh.

Theo đó, việc điều chỉnh cục bộ Cảng hàng không Quảng Ninh cần nghiên cứu kết hợp với các quy hoạch xây dựng liên quan (quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn và các quy hoạch phân khu).

Nội dung thuyết minh và bản vẽ phải bổ sung, kết hợp giữa quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch xây dựng đảm bảo các quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Ví dụ như sơ đồ vị trí, ranh giới phạm vi điều chỉnh, quy hoạch các hệ thống (giao thông, san nền, thoát nước, cấp nước, cấp điện) của sân bay kết nối với các khu vực bên ngoài, đặc biệt là khu công nghiệp dịch vụ hỗ trợ hàng không trong quy hoạch chung khu kinh tế Vân Đồn.

Khu vực Cảng hàng không Quảng Ninh thuộc khu đô thị hỗ trợ (xã Bình Dân, Đài Xuyên), vì vậy khi điều chỉnh cục bộ (kéo dài đường băng lên 600m và quy mô mở rộng lên 31,2ha) cần bổ sung đánh giá những tác động ảnh hưởng tới các khu công nghiệp dịch vụ hỗ trợ hàng không, khu trung tâm logistic và các khu đô thị xung quanh tới an toàn bay; bổ sung các giải pháp cây xanh, vùng đệm cách ly để hạn chế những ảnh hưởng về tiếng ồn của máy bay tới các khu vực dân cư lân cận; phần đánh giá tác động môi trường cần tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật.

Việc điều chỉnh cục bộ khu vực Cảng hàng không Quảng Ninh theo Văn bản số 9810/BGTVT-KHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải phải được nghiên cứu trên cơ sở điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn theo thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại văn bản số 1358/VPCP-KTN ngày 06/3/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Đoan Trang/BXD