25/07/2016

Quy định mới về cải tạo chung cư cũ

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (NCC).


Ảnh minh họa.

Theo đó việc lập hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại NCC chỉ áp dụng đối với trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại NCC theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP.

Doanh nghiệp kinh doanh BĐS có đủ điều kiện và năng lực làm chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh BĐS nếu có nhu cầu tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại NCC thì phải chuẩn bị hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án theo quy định để lấy ý kiến của các chủ sở hữu NCC…

Thông tư có hiệu lực từ 15/8/2016.

Linh Linh