31/05/2016

Quy định cấp phép mật độ xây dựng công trình

Về cách tính mật độ xây dựng với nội dung kiến nghị làm rõ khái niệm “diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc xây dựng” để xác định mật độ xây dựng khi giải quyết cấp phép xây dựng, Bộ Xây dựng có Công văn số 850/BXD- HĐXD, ngày 11/5/2016 trả lời Sở Xây dựng TP HCM.


Ảnh minh họa.

Nội dung như sau:

Theo quy định của QCXDVN 01:2008/BXD, phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ đã được quy định cụ thể tại Điểm 2.8.10. Phần nhà được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng trong trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ đã được quy định cụ thể tại Điểm 2.8.11.

Do vậy, diện tích chiếm đất là diện tích tính theo hình chiếu bằng của công trình phần nằm trong chỉ giới xây dựng trên mặt đất. Các chi tiết cấu tạo kiến trúc trang trí, các sê-nô, ô-văng, ban-công và phần mái đua ra khỏi tường bao ngoài của công trình (nếu có) không tính vào diện tích chiếm đất của công trình.

Trường hợp công trình có hình khối kiến trúc đặc biệt, Sở Xây dựng TP HCM cần xin ý kiến hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng.

Việc cấp giấy phép xây dựng cần căn cứ trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc hoặc thiết kế đô thị của từng khu vực được cơ quan có thẩm quyền ban hành và tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.