29/07/2016

Quốc hội phê chuẩn ông Phạm Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 28/7, Quốc hội đã nghe Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; nghe Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Ông Phạm Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sau khi được Quốc thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ ra mắt Quốc hội.

Theo tờ trình của Thủ tướng, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV giữ nguyên cơ cấu, số lượng như Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, có 27 thành viên gồm Thủ tướng Chính phủ, năm Phó Thủ tướng Chính phủ; trong đó có một Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và 21 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Kết quả kiểm phiếu do Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố, cho thấy: Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2011-2016 nhận được số phiếu phê chuẩn cao nhất với 483 phiếu đồng ý. Trong số các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhận được số phiếu cao nhất (482 phiếu).Sau đó, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, với 488/494 đại biểu tham gia.

Kết quả phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Phạm Bình Minh, 483 phiếu đồng ý, bằng 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội.

2. Đồng chí Vương Đình Huệ, 476 phiếu đồng ý, bằng 96,36% tổng số đại biểu Quốc hội.

3. Đồng chí Vũ Đức Đam, 473 phiếu đồng ý, bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội.

4. Đồng chí Trương Hòa Bình, 469 phiếu đồng ý, bằng 94,94% tổng số đại biểu Quốc hội.

5. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, 445 phiếu đồng ý, bằng 90,08% tổng số đại biểu Quốc hội.

Với 97,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các đồng chí:

1. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ.

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

5. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Với 96,56% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 với các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Đồng chí Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương.

5. Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

6. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Đồng chí Đào Ngọc Dung giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

8. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

9. Đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

10. Đồng chí Mai Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

11. Đồng chí Phạm Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

12. Đồng chí Trần Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

13. Đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

14. Đồng chí Lê Thành Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

15. Đồng chí Trương Quang Nghĩa giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

16. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

17. Đồng chí Phan Văn Sáu giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

18. Đồng chí Lê Vĩnh Tân giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

19. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

20. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

21. Đồng chí Trương Minh Tuấn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ đã ra mắt Quốc hội. Phát biểu sau khi Chính phủ nhiệm kỳ mới ra mắt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Quốc hội đặt niềm tin và rất kỳ vọng Chính phủ mới sẽ hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và cử tri, nhân dân cả nước giao phó…”.

Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sinh: 20/01/1958; quê quán: xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định; học hàm, học vị: Thạc sỹ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Tóm tắt quá trình công tác:

– Tháng 10/1976 – 10/1980: Làm nghĩa vụ quân sự tại Trường Hạ sỹ quan Việt Đức, X19 đoàn 387, Tổng cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

– Tháng 10/1980 – 10/1985: Sinh viên Trường Đại học kiến trúc Hà Nội.

11/1985 – 4/1996: Cán bộ, Phó phòng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Hà.

– Tháng4/1996 – 02/2001: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Hà – Nam Định.

– Tháng 02/2001 – 4/2004: Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định.

– Tháng 4/2004 – 10/2005: Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định.

– Tháng 11/2005 – 9/2010: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định.

– Tháng 9/2010 – 01/2011: Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

– Tháng 01/2011 – 2/2015: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Nam Định.

– Tháng 2/2015 – 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

– Tháng 4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

– Ngày 28/7/2016, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hà tái đắc cử chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

PV