12/06/2018

Quốc hội giám sát tối cao về đất đai và PCCC

449/461 đại biểu tham gia biểu quyết (tương đương 92% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành với Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội sáng nay (12-6).

Theo Nghị quyết, Quốc hội tán thành chọn 2 chuyên đề để Quốc hội tiến hành giám sát tối cao trong năm 2019. Cụ thể, chuyên đề 1 là về việc quản lý đất đai tại đô thị, sẽ thực hiện tại kỳ họp thứ 7, chuyên đề 2 là về công tác phòng cháy chữa cháy, sẽ thực hiện tại kỳ họp thứ 8.

Quốc hội thông qua chương trình giám sát năm 2019

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, về nội dung giám sát chuyên đề, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, UBTVQH đã chỉ đạo gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về lựa chọn chuyên đề giám sát.

Kết quả tính đến cuối buổi sáng ngày 7-6-2018, Tổng Thư ký Quốc hội nhận được 442 ý kiến của đại biểu Quốc hội. Trong  đó, có 217/442 ý kiến (49%) tán thành giám sát chuyên đề 1 “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018”. 356/442 ý kiến (80,5%) tán thành giám sát chuyên đề 2 “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018”.

Ngoài ra, 208/442 ý kiến (47%) tán thành giám sát chuyên đề 3 “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011-2018” và 130/442 ý kiến (29,4%) tán thành giám sát chuyên đề 4 “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2018”.

Cũng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, có rất nhiều ý kiến khác nhau liên quan tới chuyên đề 2 (việc quản lý đất đai tại đô thị) như đề xuất khuôn lại phạm vi giám sát với các dự án đổi đất lấy hạ tầng tại đô thị giai đoạn 2013-2018 để tập trung vào những hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở vị trí đắc địa, có địa tô chênh lêch cao; lùi thời gian giám sát dự kiến từ kỳ họp thứ 7 sang thứ 8; điều chỉnh tên gọi chuyên đề. Tiếp thu ý kiến của đại biểu, UBTVQH đã hoàn thiện tên chuyên đề thành “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

Có ý kiến đề nghị giám sát một số lĩnh vực liên quan như: tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; việc giải quyết kiến nghị của cử tri; việc thực hiện chính sách, pháp luật về các vấn đề liên quan đến bạo hành và xâm hại trẻ em; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. UB Thường vụ Quốc hội nhận thấy, ý kiến của các đại biểu là hợp lý.

Tuy nhiên, các nội dung này đã được Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội quan tâm đưa vào chương trình giám sát trong năm, tiến hành giám sát thường xuyên hoặc tổ chức các phiên giải trình; có những nội dung được Chính phủ báo cáo và được các cơ quan của Quốc hội thẩm tra theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại đối với các nội dung đã được giám sát, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội xem xét các chuyên đề như đã trình cho chương trình giám sát năm 2019.

Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến như trên, sau khi nghiên cứu, tiếp thu, cân nhắc nhiều mặt, UBTVQH đề nghị Quốc hội tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc quản lý đất đai tại đô thị tại kỳ họp thứ 7; giám sát tối cao chuyên đề về công tác phòng cháy chữa cháy tại kỳ họp thứ 8. Các chuyên đề còn lại, đề nghị Quốc hội giao UB Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả với Quốc hội.