16/10/2017

Plasma Rock là vật liệu mới được làm từ 100% chất thải tại các bãi chôn lấp

Nhà thiết kế Inge Sluijs đã tìm ra cách để biến rác thải thành một loại vật liệu sáng tạo, thân thiện với môi trường có tên gọi Plasma Rock. Đá bền vững là kết quả của quá trình khí hóa plasma, một quá trình làm nóng các vật liệu chôn lấp ở nhiệt độ rất cao.

Mặc dù công nghệ khí hóa plasma không thực sự mới nhưng quá trình sử dụng Plasma Rock của Sluijs để tạo ra các sản phẩm hữu ích là độc nhất. Đá Plasma bền và hoàn toàn không độc hại. Sluijs đã hy vọng về một nền kinh tế toàn cầu có thể biến rác thải thành hàng hóa tiêu dùng thân thiện với môi trường. Theo thiết kế, 20kg đá Plasma có thể được tạo thành từ 100kg chất thải tại bãi chôn lấp.

Sluijs đã tập trung nỗ lực vào việc khái thác các bãi chôn lấp ven biển, bắt đầu từ bãi chôn lấp East Tilbury ở Essex, Anh. Các nhà khoa học cho rằng, các bãi rác ven biển đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như xói mòn đất diễn ra nhanh do nước biển dâng cao. Việc chuyển chất thải thành đá Plasma sẽ giúp làm giảm khối lượng bãi rác thải.

Plasma bắt đầu từ dạng bột có thể tạo nên các hình dạng và được điêu khắc thành nhiều đồ vật khác nhau. Thông qua thiết kế của mình Luijs hy vọng không chỉ chứng minh được tiềm năng của Plasma Rock mà còn cho thấy khả năng sử dụng chất thải từ các bãi chôn lấp vì những lợi ích của môi trường.

Thu Giang (theo Inhabitat)/BXD