05/02/2020

Phối hợp thực hiện Kế hoạch thí điểm định giá đất giai đoạn 2019 – 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp thực hiện Kế hoạch thí điểm định giá đất giai đoạn 2019 – 2020.

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phối hợp với các đối tác Nhật Bản, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh để thực hiện Kế hoạch thí điểm định giá đất theo mô hình và kinh nghiệm Nhật Bản năm 2018. Đến nay, kế hoạch thí điểm này đã được hoàn thành, đã nghiên cứu được quy trình định giá đất và xây dựng thành sổ tay hướng dẫn định giá đất theo mô hình và kinh nghiệm của Nhật Bản.
 Xa lộ Hà Nội đoạn qua quận 9, TP Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa)

Xa lộ Hà Nội đoạn qua quận 9, TP Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa)

Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi kèm theo “Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thí điểm định giá đất theo mô hình và kinh nghiệm Nhật Bản tại địa bàn quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng” để nghiên cứu và tham khảo các bài học phù hợp của kết quả thí điểm này cho nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương.
Trên cơ sở kết quả thí điểm năm 2018, Tổng cục Quản lý đất đai cũng đã thảo luận với các đối tác Nhật Bản, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh về kế hoạch tiếp tục thực hiện Kế hoạch thí điểm định giá đất theo mô hình và kinh nghiệm Nhật Bản tại Việt Nam giai đoạn 2019 – 2020 theo hình thức hợp tác đối tác, tiếp nhận chuyên gia và đào tạo từ chuyên gia Nhật Bản, không tiếp nhận viện trợ của nước ngoài.
Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai và các đối tác Nhật Bản, Cục Kinh tế đất và Công nghiệp xây dựng, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, Hiệp hội các nhà thẩm định giá bất động sản Nhật Bản… để tiếp nhận hướng dẫn của chuyên gia Nhật Bản và tham khảo các bài học phù hợp của kế hoạch thí điểm này cho các nhiệm vụ định giá đất tại địa phương.
Hà Ánh/Kinh tế Đô thị