16/09/2020

Phối hợp đổi mới căn bản và toàn diện trong lĩnh vực xây dựng của Hà Nội

Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng – Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2822-TB/TU, kết luận Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Hội nghị thống nhất một số nội dung về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị của thành phố Hà Nội: Cần đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới nhằm “Đổi mới căn bản và toàn diện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nhằm phát triển đô thị theo hướng thông minh, bền vững. Tập trung phát triển đồng bộ, hiện đại và mở rộng quy mô hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đầu tư mở rộng khu vực đô thị, xây dựng một số đô thị vệ tinh và đô thị thông minh; đẩy mạnh phát triển nhà, nhà ở xã hội; tăng cường quản lý đất đai, môi trường, xây dựng kỷ cương và văn minh đô thị” và hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2025 gồm: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 60-62%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt 55-60%; tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý (tính cho cả khu vực đô thị và khu vực nông thôn) đạt 100%; tỷ lệ nước thải các cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng mới có xử lý đạt 100%.

Đáng chú ý, trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị tiếp tục nghiên cứu xây dựng Quy hoạch phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch. Nghiên cứu, đổi mới mô hình phát triển đô thị theo hướng thông minh, sinh thái, kết hợp hài hòa giữa các khu vực nén và phân tán; các phương án tổ chức không gian đô thị…

Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển các khu đô thị văn minh hiện đại, các dự án phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư tập trung, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của người dân. Xây dựng Chương trình phát triển đô thị, Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025. Thực hiện nghiêm việc di dời các bệnh viện, cơ sở sản xuất, các nhà máy gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội thành theo kế hoạch. Đẩy nhanh xây dựng khung cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm, hết niên hạn sử dụng tái thiết thành các khu đô thị văn minh hiện đại.

Trong phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị: Tiếp tục thực hiện Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được điều chỉnh; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án phát triển nguồn tập trung và các dự án phát triển mạng cấp nước để đảm bảo cấp nước sạch trên địa bàn thành phố đạt 100% theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Tập trung xây dựng nhà máy xử lý nước thải để nâng công suất xử lý nước thải; hoàn thành 100% các cụm công nghiệp đang hoạt động có trạm xử lý nước thải. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm hạn chế việc phát sinh nguồn rác thải nơi công cộng; cơ giới hóa việc thu gom rác, vận chuyển rác đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Tiếp tục triển khai ứng dụng các công nghệ mới, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nước hồ, ao trên địa bàn thành phố; tăng cường năng lực quan trắc môi trường tự động; giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm. Tiếp tục đầu tư, cải tạo nâng cấp các công viên, vườn hoa, sân chơi. Triển khai chiếu sáng cảnh quan, mỹ thuật tại các công trình có giá trị kiến trúc; tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng đô thị bằng hệ thống công nghệ đèn LED.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm định, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Hoàn chỉnh các quy hoạch, tiến tới 100% các công trình trong đô thị và khu vực nông thôn đã có quy hoạch phân khu phải được cấp phép xây dựng. Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không phép, xây dựng trái phép. Tiếp tục giải quyết dứt điểm các tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng. Không để phát sinh công trình xây dựng không đảm bảo kích thước hình học theo quy định khi triển khai các dự án giao thông. Triển khai và tổng kết mô hình đội quản lý trật tự xây dựng và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng…

TQ/Pháp luật và Xã hội