26/12/2016

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng là Trưởng Ban Chỉ đạo quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 2501/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 25/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, tại Điều 1 của Quyết định đã điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 25/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội.


Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định điều chỉnh về nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban – ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban thường trực – ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Phó Trưởng Ban – ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư. Các ủy viên gồm: Ông Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an; ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính; bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Ông Nguyễn Phương Nam, Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng; một Thứ trưởng Bộ Xây dựng; một Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; ông Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Vũ Chiến/Báo Xây dựng