07/01/2020

Phê duyệt thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng giai đoạn 1

Ngày 6-1, Thủ tướng Chính Phủ vừa có quyết định thành lập Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng- giai đoạn 1.

Theo quyết định, ngoài các hoạt động được quy định theo chức năng, nhiệm vụ tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP, Khu CNTT tập trung Đà Nẵng được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu CNTT tập trung theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Tổ quản lý Khu CNTT tập trung Đà Nẵng do công ty CP phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng quyết định.

Khu CNTT tập trung Đà Nẵng- giai đoạn 1 có diện tích 131 ha, thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Khu CNTT tập trung Đà Nẵng- giai đoạn 1 có diện tích 131 ha, thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Theo đó, sau khi phê duyệt, UBND TP Đà Nẵng sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển hạ tầng kết nối đến Khu CNTT tập trung Đà Nẵng giai đoạn 1 và các hạ tầng xã hội không kinh doanh trong khu. Đặc biệt, xây dựng phương án và triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút các tập đoàn nước ngoài, doanh nghiệp lớn trong nước thuộc lĩnh vực CNTT, điện tử- viễn thông đầu tư.

Được biết, Khu CNTT tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1 có diện tích 131 ha (thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) do công ty CP phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Xuân Quỳnh/Sài Gòn giải phóng