17/09/2020

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030

Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với phần lãnh thổ tỉnh Ninh Bình có tổng diện tích tự nhiên là 1.386,79 km2.

Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững; trở thành trung tâm du lịch – dịch vụ của vùng Đồng bằng sông Hồng và của cả nước; phát triển công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao gắn với vùng Thủ đô Hà Nội, vùng duyên hải Bắc bộ, làm cơ sở phát triển hệ thống các đô thị và xây dựng nông thôn mới tiên tiến, kiểu mẫu, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; phát triển nhanh và bền vững gắn với bình đẳng, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

Ngoài ra, Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 gồm các nội dung sau: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; Xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển,…

Quy hoạch tỉnh nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế và là cơ sở để xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước, có cơ cấu kinh tế tiên tiến; xứng đáng với vai trò là đầu mối giao lưu kinh tế – xã hội của khu vực phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng và vùng duyên hải Bắc bộ với các vùng Tây Bắc và vùng Bắc Trung bộ là đầu mối, là một cực tăng trưởng của hành lang kinh tế ven biển Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình nối tiếp với vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ là Hải Phòng Quảng Ninh; có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững với các sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng cao; là khu vực phòng thủ vững chắc địa bàn trọng yếu, góp phần quan trọng giữ vững quốc phòng, an ninh cho vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội.

Thúy An/batdongsan.petrotimes.vn