02/10/2017

Phát triển vật liệu xây dựng không nung ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế

 Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2280/BXD-VLXD gửi Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam về việc để Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam phối hợp với Ban quản lý dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển vật liệu xây không nung ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” tại Hà Nội.


Vật liệu xây không nung.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm: Tìm kiếm những bài học kinh nghiệm về chính sách phát triển, kiến thức khoa học và công nghệ quốc tế trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN); Tạo mối liên kết và hợp tác giữa các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế nhằm thu hút chuyển giao kiến thức và công nghệ trong chế tạo thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất và sử dụng VLXKN; Thông qua các phương tiện truyền thống quảng bá rộng rãi trên phạm vi cả nước các kết quả đã đạt được của Chương trình 567 và của Dự án cùng với những kinh nghiệm quốc tế thu được nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng VLXKN.

Dự kiến Hội thảo sẽ được diễn ra vào ngày 17/11/2017 tại Khách sạn Grand Plaza, Cầu Giấy, Hà Nội. Nội dung Hội thảo dự kiếm gồm 10 bài trình bày của các chuyên gia từ các nước Trung Quốc, Thái Lan, CHLB Đức, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Sau khi xem xét và nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Phát triển vật liệu xây không nung ở Việt Nam góp phần tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững ngành vật liệu xây dựng của Việt Nam. Bộ Xây dựng đồng ý để Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam phối hợp với Ban quản lý dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển vật liệu xây không nung ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” tại thành phố Hà Nội. Để đảm bảo nội dung của Hội thảo, Bộ Xây dựng yêu cầu Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam gửi báo cáo chi tiết các nội dung chính của Hội thảo về Bộ trước khi tổ chức.

Thu Giang/BXD