05/01/2021

Phát triển nhà ở xã hội chỉ đạt 41,7%

Thông tin về công tác phát triển nhà ở, Bộ Xây dựng cho biết, tại Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 25m2 sàn/người; phấn đấu xây dựng mới 12,5 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội.

Mặc dù công tác phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở xã hội đã được đẩy mạnh, song kết thúc năm 2020, cả nước mới hoàn thành 249 dự án nhà ở xã hội, quy mô xây dựng khoảng 104.200 căn hộ với tổng diện tích khoảng 5,21 triệu mét vuông (chỉ đạt khoảng 41,7% so với mục tiêu đề ra).

Hiện, các địa phương đang tiếp tục triển khai 264 dự án, quy mô xây dựng khoảng 219.000 căn hộ với tổng diện tích khoảng 10,95 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội. Về diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc, mục tiêu này cũng không đạt chỉ tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia khi kết thúc năm 2020 chỉ đạt 24m2 sàn/người.

Dạ Khánh/Hà Nội mới