09/04/2016

Ông Phạm Hồng Hà được bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Sáng nay (9/4/2016), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Hồng Hà làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Lúc 11h sáng nay, ông Huỳnh Văn Tí, ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ, trong đó bầu ông Phạm Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo Ban kiểm phiếu, có 487 người tham gia bầu trong tổng số 494 đại biểu Quốc hội. Kết quả có 434 phiếu đồng ý, đạt 87,85% tổng số phiếu bầu ông Phạm Hồng Hà làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo nghị quyết bầu 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ được Quốc hội thông qua sáng nay, ông Phạm Hồng Hà sẽ làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngay khi được Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Ông Phạm Hồng Hà sinh năm 1958, quê ở Giao Thủy, Nam Định.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Phạm Hồng Hà đã trải qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định, Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy TP Nam Định, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định khóa XIII.

Tháng 3/2015, ông Phạm Hồng Hà về nhận nhiệm vụ tại Bộ Xây dựng theo sự phân công của Bộ Chính trị, của Chính phủ nhằm tăng cường nhân lực cho Ngành Xây dựng, đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa những kế hoạch nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao cho Bộ Xây dựng.

Tại Đại hội lần thứ XII của Đảng, ông Phạm Hồng Hà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trịnh Đình Dũng – nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Thủ tướng Chính phủ với 81,78% tổng số phiếu bầu.

Trung tâm Thông tin