26/07/2016

Nửa đầu năm 2016, cả nước sản xuất 8,7 tỷ viên gạch nung và 2,64 tỷ viên gạch không nung

Theo Vụ Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng), 6 tháng đầu năm 2016, cả nước đã sản xuất 69 triệu m2 kính xây dựng, 246 triệu m2 gạch ốp lát; 6,18 triệu sản phẩm sứ vệ sinh; 8,7 tỷ viên gạch nung và 2,64 tỷ viên gạch không nung (cả gạch nhẹ và gạch cốt liệu).


Thị trường BĐS ấm lên đã giúp thị trường vật liệu khá hơn.

Theo ông Lê Văn Tới, Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng, hết năm 2015, tổng công suất thiết kế vật liệu xây không nung đạt 6,5 tỷ viên/tổng số 24,3 tỷ viên vật liệu xây (đạt 26%). Sản lượng sản xuất vật liệu xây không nung đạt gần 5,5 tỷ viên/tổng số 23 tỷ viên vật liệu xây (đạt 24%).

Mục tiêu của Chương trình 567 là đến năm 2015 tổng số vật liệu xây không nung đạt 20-25% tổng số vật liệu xây. Như vậy công suất thiết kế đã vượt và sản lượng sản xuất đã đạt được mục tiêu của Chương trình.

Vũ Huyền/Báo Xây dựng