01/09/2015

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015

Mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Ngân hàng được mua nợ khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Hướng dẫn cách thức giao dịch điện tử về thuế; Hướng dẫn cách thức giao dịch điện tử về thuế; Tăng phí công chứng hợp đồng… là những chính sách mới đáng chú ý sẽ có hiệu lực trong tháng 9/2015.

Mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Nội dung này được quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP, bãi bỏ Quyết định 55/2009/QĐ-TTg.Cụ thể, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng Việt Nam được thực hiện như sau: Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ thực hiện theo điều ước quốc tế.Công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì áp dụng quy định đó, trường hợp chưa có quy định mà hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%.

Công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu không vượt quá mức thấp nhất mà các ngành, nghề đó có quy định, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác;

Đối với công ty đại chúng không thuộc các trường hợp quy định trên, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Ngân hàng được mua nợ khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

Nội dung này được điều chỉnh bởi Thông tư 09/2015/TT-NHNN, Thông tư này thay thế Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN.

Cụ thể: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua nợ khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tại Giấy phép thành lập và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Trường hợp bán nợ thì không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước.

Tương tự, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản là công ty con của tổ chức tín dụng chỉ được mua nợ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng khác khi tổ chức tín dụng mẹ có tỷ nệ lợ xấu dưới 3%, trừ khi mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Hướng dẫn cách thức giao dịch điện tử về thuế

Từ ngày 10/9/2015, các đối tượng là người nộp thuế theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế 2006 sẽ thực hiện các thủ tục hành chính về thuế bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 110/2015/TT-BTC .

Theo đó, người nộp thuế phải đáp ứng các điều kiện sau: Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hay công nhận. Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử, có số điện thoại di động (đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư số) đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế.

Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.

Ngoài ra, Thông tư 110/2015/TT-BTC cũng hướng dẫn cách thức thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế…

Tăng phí công chứng hợp đồng

Từ ngày 29/9, mức phí công chứng hợp đồng ủy quyền, phí công chứng di chúc sẽ tăng từ 40.000 đồng/trường hợp lên 50.000 đồng/trường hợp; tương tự, phí công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch cũng tăng từ 20.000 đồng/trường hợp lên 25.000 đồng/trường hợp so với quy định cũ.

Ngoài ra, mức phí công chứng bản dịch là 50.000 đồng/trang đối với bản dịch thứ nhất; trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ hai trở lên thu 5.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất và trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 3.000 đồng/trang nhưng mức tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP quy định.

Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại quy định điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại.

Các phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (B) ban hành kèm theo Thông tư này.

Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận chuyển chất thải nguy hại. Một phương tiện, thiết bị chỉ được đăng ký cho một Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, trừ các phương tiện vận chuyển đường biển, đường sắt, đường hàng không.

Công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại và trạm trung chuyển chất thải nguy hại (nếu có) phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (B) ban hành kèm theo Thông tư này….

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT thay thế Thông tư 12/2011/TT-BTNMT.

Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động là tối đa 5 lần lương tối thiểu. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức hưởng này tối đa không quá 5 lần lương cơ sở. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động của người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực.

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH này có hiệu lực từ ngày 15-9, các chế độ quy định tại Thông tư được áp dụng từ ngày 1-1-2015.

Lao động dôi dư tại Công ty Nhà nước được hưởng 3 tháng lương/năm nghỉ hưu sớm

Khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, người lao động dôi dư sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu sớm; được hưởng trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu sớm và 01 tháng lương cơ sở cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, để được hưởng những quyền lợi này, người lao động phải đáp ứng các điều kiện như: Được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/04/1998 hoặc trước ngày 26/04/2002; có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; từ đủ 55 – 59 tuổi đối với nam hoặc từ đủ 50 – 54 tuổi đối với nữ.

Riêng với lao động nam dôi dư trên 59 tuổi – dưới 60 tuổi, lao động nữ trên 54 tuổi – dưới 55 tuổi, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng 0,5 tháng lương cơ sở cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

Nội dung trên được nêu rõ tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP; có hiệu lực từ ngày 15/09/2015.

Theo Chinhphu.vn