03/07/2015

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã được kiểm tra, chuẩn bị đưa vào sử dụng

Theo đề nghị của chủ đầu tư (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), ngày 02/7/2015, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng) đã tiến hành kiểm tra công trình, hoàn thành và công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lê Quang Hùng đã chủ trì đợt kiểm tra của Hội đồng với sự tham gia của các thành viên Hội đồng và chủ thể có liên quan như: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – chủ đầu tư, tổng thầu EPC (LILAMA), tư vấn của chủ đầu tư, chuyên gia Hội đồng…

121137baoxaydung_3

Công việc chính đã cơ bản hoàn thành

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến thời điểm này, các công việc chính của việc đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 từ công tác thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công xây lắp đến chạy thử đã hoàn thành cho cả 2 tổ máy đã cơ bản hoàn thành. Công tác thiết kế đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Dự án và phù hợp với các cam kết trong Hợp đồng EPC. Việc mua sắm thiết bị được kiểm soát chặt chẽ. Công tác thi công xây dựng, lắp đặt và nghiệm thu đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của Nhà nước và Hợp đồng EPC.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tiến hành 71 lần kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành chuyển giai đoạn, hoàn thành hạng mục công trình. Trong quá trình thực hiện Dự án, Hội đồng đã định kỳ hoặc đột xuất thực hiện các đợt kiểm tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng các hạng mục công trình của Dự án, có đánh giá và khuyến cáo kịp thời. Toàn bộ các tồn tại trong quá trình thi công xây dựng do Hội đồng phát hiện và thông báo đã được BQL, tổng thầu LILAMA, nhà thầu phụ khẩn trương kiểm tra, khắc phục kịp thời và báo cáo kết quả cho Hội đồng.

Về công tác chạy thử, tổng thầu LILAMA đã hoàn thành công tác hiệu chỉnh và hoàn thành tất cả các thử nghiệm của tổ máy bao gồm các thử nghiệm theo yêu cầu của Hợp đồng và quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cả 2 tổ máy.

Song song với quá trình chạy tin cậy, công tác đo hiệu suất của tổ máy số 1 và tổ máy số 2 cho thấy toàn bộ các thông số đảm bảo, đặc biệt là công suất phát tinh và suất tiêu hao nhiệt tình, có giá trị đáp ứng tốt hơn so với Hợp đồng EPC.

Tổ máy số 1 và các hạng mục dùng chung (trừ hệ thống vận chuyển than) đã được Hội đồng NTCS tổ chức nghiệm thu và các bên đã thống nhất bàn giao đưa vào vận hành thương mại kể từ ngày 31/12/2014, sau khi hoàn thành chạy tin cậy 15 ngày đầu tiên thành công. Ngoài danh mục các tồn tại cuối cùng (Final Punchlist), tổ máy còn phải thực hiện 3 thử nghiệm hoàn thành bao gồm sa thải tải, sa thải tải về tự dùng và thử nghiệm chuyển đổi nguồn tự dùng.

Tổng thầu đang thực hiện các sửa đổi cần thiết và dự kiến thực hiện 2 thử nghiệm sa thải tải và thử nghiệm sa tải tải về tự dùng từ ngày 6/7/2015-12/7/2015. Công tác bảo hành cũng đã được bắt đầu từ lúc bàn giao đưa vào vận hành thương mại. Tổ máy số 1 đã được nghiệm thu đầy đủ, đưa vào vận hành thương mại từ 31/12/2014 và đã cấp Chứng chỉ bàn giao có điều kiện.

Tổ máy số 2 đã được Hội đồng nghiệm thu cơ sở nghiệm thu và bàn giao đưa vào vận hành thương mại kể từ 15h ngày 12/5/2015 sau khi chạy tin cậy 15 ngày đầu tiên thành công.

Hệ thống vận chuyển than cũng đã được bàn giao cùng tổ máy số 2, ngoại trừ máy dỡ than số 1 do chưa chạy đủ công suất thiết kế. Hiện tổ máy đã hoàn thành tất cả các thử nghiệm. Tổng thầu đang thực hiện công tác xử lý các tồn tại trong danh mục các tồn tại cuối cùng và bảo hành.

BQLDA cho rằng, cả 2 tổ máy được đánh giá ổn định, đảm bảo độ tin cậy và an toàn cho vận hành. Tổ máy số 2 đã hoàn thành lắp đặt, chạy thử và phát điện với các thông số vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu đã cam kết trong Hợp đồng. Tổ máy số 1 đã được Hội đồng NTCS nghiệm thu đưa vào sử dụng, tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại. Nhưng những tồn tại này được nhận định không ảnh hưởng đến quá trình vận hành.

Do vậy, BQLDA đề nghị Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu và chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đưa vào sử dụng.

Chấp thuận kết quả nghiệm thu của Hội đồng NTCS

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh – ông Đặng Quốc Khánh cho biết, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được xây dựng trên địa bàn đã giúp kinh tế – xã hội địa phương phát triển, cơ cấu kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp chiếm 83%, nông nghiệp 17%. Để đảm bảo tiến độ cho dự án, địa phương đã tích cực hoàn thành công tác GPMB. Tuy nhiên, tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở khu vực xung quanh nhà máy, đảm bảo an toàn cháy nổ và cải tạo cảnh quan khu vực.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng biểu dương những nỗ lực vượt bậc của chủ đầu tư, tổng thầu EPC (nhà thầu trong nước) và các nhà thầu đã hoàn thành đầu tư, thi công xây dựng nhà máy nhiệt điện có công suất 1.200MW đầu tiên trên cả nước.

Trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư; báo cáo của tổng thầu EPC; đánh giá kỹ thuật của tổ chuyên gia, quan điểm các thành viên Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lê Quang Hùng đánh giá chất lượng công trình đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của thiết kế và các cam kết trong hợp đồng EPC.

Hội đồng đồng ý chấp thuận kết quả nghiệm thu của Hội đồng NTCS, làm cơ sở cấp Chứng chỉ bàn giao (PAC) nhằm mục đích hoàn thành các cam kết trong hợp đồng và thực hiện việc thánh toán vẫn chưa hoàn thành.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NTNN lưu ý, chủ đầu tư, nhà thầu cần khắc phục các tồn tại cuối cùng theo thời hạn Hội đồng NTCS đề xuất. Bên cạnh đó, cần quan trắc công trình trong quá trình sử dụng, đo đạc các thông số về môi trường… để có thông số chính xác, tin cậy.

Chủ đầu tư cần thực hiện 2 thí nghiệm còn lại của tổ máy số 1; khẩn trương sửa chữa thiết bị hút than ở cảng để đảm bảo cung cấp và lưu trữ than đáp ứng sản xuất liên tục.

Ngoài ra, chủ đầu tư quyết liệt xử lý tro xỉ thải và tỉnh Hà Tĩnh cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tận dụng làm vật liệu xây dựng, sản xuất gạch không nung. BQL cần xây dựng cảnh quanh xung quanh nhà máy xanh – sạch – đẹp.

Theo Báo xây dựng