02/11/2016

Nghiệm thu TCVN “Nhà và công trình xây dựng – Khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che”

Ngày 28/10/2016, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu TCVN “Nhà và công trình xây dựng – Khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che” do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Ông Hoàng Quang Nhu – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) chủ trì Hội nghị. 

Ông Hoàng Quang Nhu phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, PGS. TS Nguyễn Xuân Chính – đồng chủ nhiệm đề tài nêu lên sự cần thiết phải biên soạn TCVN “Nhà và công trình xây dựng – Khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che”. Theo đó, công tác khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình xây dựng ở Việt Nam hiện nay mới có 2 tiêu chuẩn quốc gia là TCVN 9378:2012 (Khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá) và TCVN 9381:2012 (Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà). Do đó, để đảm bảo tính đồng bộ và có đầy đủ các tiêu chuẩn sử dụng cho khảo sát và đánh giá kết cấu nhà và công trình, việc biên soạn TCVN “Nhà và công trình xây dựng – Khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che” là rất cần thiết.

Kết cấu ngăn che trong Tiêu chuẩn này bao gồm: Kết cấu đồng thời có chức năng ngăn che và chức năng chịu lực; kết cấu chỉ có chức năng ngăn che.

Về phương pháp biên soạn, PGS. TS Nguyễn Xuân Chính cho biết, TCVN “Nhà và công trình xây dựng – Khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che” được biên soạn dựa trên Tiêu chuẩn của Hiệp hội Xây dựng Nga. Trong đó, nhóm biên soạn đã loại bỏ một số nội dung liên quan đến điều kiện thời tiết như băng giá, tuyết hay những cấu trúc và kết cấu không phù hợp với Việt Nam (như các lớp chống thấm mái bằng giấy dầu ở trên rắc cát hạt thô mà trước đây ở Việt Nam cũng áp dụng vào một số công trình, nhưng hiện nay không được sử dụng nữa vì không phù hợp).

TCVN “Nhà và công trình xây dựng – Khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che” được áp dụng cho kết cấu ngăn che của các công trình nhà ở, các công trình dân dụng và công nghiệp đã đưa vào sử dụng, đang được xây dựng hoặc cải tạo. Bên cạnh đó, Tiêu chuẩn này còn nhằm thiết lập các nguyên tắc về tiến hành khảo sát, xác định tình trạng kỹ thuật và đánh giá khả năng sử dụng của kết cấu ngăn che.

Tại Hội nghị, các chuyên gia phản biện, thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đánh giá cao sự cần thiết phải biên soạn TCVN “Nhà và công trình xây dựng – Khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che”, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến góp ý để nhóm tác giả hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn, trong đó có việc lựa chọn, sử dụng một số thuật ngữ khoa học phù hợp.

Phát biểu tổng kết các ý kiến tại Hội nghị, ông Hoàng Quang Nhu nhận xét TCVN “Nhà và công trình xây dựng – Khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che” được nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học công nghệ thực hiện đã đảm bảo đầy đủ những yêu cầu, nhiệm vụ được giao, biên dịch sát thực với bản gốc, đạt chất lượng tốt.

Ông Hoàng Quang Nhu lưu ý nhóm tác giả cần xem xét phần liên quan đến yếu tố thời tiết của bản gốc để đưa vào bản dịch. Vì hiện nay, một số địa phương miền Bắc Việt Nam đã có tình trạng mưa tuyết, băng giá, đồng thời yêu cầu nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và của các thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng để hoàn chỉnh bản dự thảo, gửi cấp có thẩm quyền thẩm định và công bố.

Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu TCVN “Nhà và công trình xây dựng – Khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che”, kết quả đạt loại Xuất sắc.
Trần Đình Hà
Theo Moc.gov.vn