08/06/2016

Nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn và Chỉ dẫn kỹ thuật của Viện Vật liệu Xây dựng

Ngày 6/6/2016, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …: 2015 “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng”  và Dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng” do Trung tâm Xi măng và Bê tông – Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. TS. Lê Trung Thành – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu.

Thay mặt nhóm biên soạn, Chủ nhiệm dự án – ThS. Lê Việt Hùng đã trình bày sự cần thiết, các căn cứ để xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn và Dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật. Với Dự thảo Tiêu chuẩn “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng” ThS. Lê Việt Hùng cho biết, ở nước ta hiện nay mỗi năm thải ra khoảng 600.000 tấn xỉ hạt lò cao và sẽ tăng mạnh trong thời gian sắp tới khi các dây chuyền sản xuất gang thép Formosa đi vào hoạt động (ước tính khoảng 3,7 triệu tấn vào năm 2016 và 7 triệu tấn vào năm 2020). Do vậy, cần phải có giải pháp để tiêu thụ lượng xỉ thải ra này. Theo tình hình thế giới cũng như nhu cầu trong nước hiện nay, xỉ lò cao nghiền mịn (gọi tắt là GGBFS) là một trong hai loại phế thải công nghiệp (cùng với tro nhiệt điện) được sử dụng nhiều nhất cho sản xuất bê tông, vữa, xi măng. Đối với xỉ lò cao cho sản xuất xi măng hiện nay đã có TCVN 4315:2007 áp dụng cho xỉ hạt lò cao nghiền cùng với clanhke xi măng trong nhà máy, trong khi đó chúng ta chưa có tiêu chuẩn cho sản phẩm xỉ hạt lò cao nghiền mịn làm phụ gia khoáng cho bê tông và vữa xây dựng. Do đó cần thiết phải xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với xỉ lò cao nghiền cho sản xuất bê tông và các loại vữa xây dựng trong bối cảnh loại sản phẩm này đang có xu hướng được sản xuất, cung cấp và sử dụng với khối lượng lớn. Nội dung Dự thảo này chủ yếu dựa theo tiêu chuẩn JIS A 6206:2013 Ground granulated blast-furnace slag for use in concrete  của Nhật Bản và TCVN 4315:2007 “Xỉ hạt lò cao cho sản xuất xi măng”. Tất cả các chỉ tiêu đưa ra trong Dự thảo đều có so sánh và tham chiếu với các tiêu chuẩn nước ngoài khác: ASTM C989-14, GB/T18046-2008, BS EN 15167-1:2006, AS 3582-2:2001, IS 12089:1987 (2004). Tiêu chuẩn này áp dụng cho xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng làm phụ gia khoáng cho bê tông và vữa xây dựng. Xỉ hạt lò cao nghiền mịn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này cũng có thể sử dụng làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng.

Với Chỉ dẫn Kỹ thuật “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng”, ThS. Lê Việt Hùng cho biết, có khoảng 7,2 triệu tấn phôi thép sản xuất tại Việt Nam năm 2014 từ các cơ sở sản xuất gang, thép, trong đó chủ yếu là từ các lò luyện thép hồ quang điện trên địa bàn cả nước. Lượng gang thép sản xuất trong thời gian tới sẽ còn tăng nhanh khi các dự án gang thép lớn đang xây dựng và có kế hoạch vận hành trong năm 2015 và các năm sau đó. Cùng với sản lượng thép tăng nhanh, lượng xỉ gang, thép thải ra cũng rất lớn, đặc biệt sẽ tăng đột biến trong các năm 2015 và 2020 khi các dây chuyền sản xuất của dự án gang thép Formosa đi vào vận hành. Do đó, phương án tái chế và sử dụng xỉ gang, thép làm vật liệu xây dựng nhằm tránh các tác động tới môi trường là cần thiết. Trên cơ sở đó, Viện Vật liệu xây dựng đã đề xuất và được Bộ Xây dựng chấp thuận thực hiện dự án  xây dựng Chỉ dẫn Kỹ thuật này.

TCVN …: 2015 “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng”  đã được xây dựng với đầy đủ các nội dung cơ bản: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Quy định chung; Phân loại; Yêu cầu kỹ thuật; Phương pháp thử; Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản; Phụ lục; Phương pháp xác định chỉ số hoạt tính cường độ và tỷ lệ lưu động. Chỉ dẫn kỹ thuật “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng” cũng được xây dựng với các nội dung cần thiết: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Phân loại; Tính chất của xỉ gang và xỉ thép; Hướng dẫn sử dụng xỉ gang, xỉ thép; Phụ lục; Tài liệu tham khảo.

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều đánh giá cao tính cần thiết và ý nghĩa thực tế của đề tài, cũng như sự nghiêm túc trong quá trình tiến hành dự án của nhóm biên soạn. Tuy nhiên, để Dự thảo Tiêu chuẩn và Chỉ dẫn Kỹ thuật được hoàn thiện, Hội đồng đã đóng góp một số ý kiến về các nội dung như bỏ chỉ tiêu độ mịn, thống nhất thuật ngữ ở tiêu đề và nội dung bên trong, bổ sung chặt chẽ lượng xi măng sử dụng tại phụ lục, trình bày rõ nghĩa một số khái niệm … trong Dự thảo Tiêu chuẩn và cần chỉ rõ lĩnh vực khuyến cáo sử dụng, đưa vào khoảng biến động và các số liệu phân tích về xỉ tại Việt Nam, biên tập lại các ứng dụng theo từng mục riêng, sửa đổi một số câu chữ, một số bảng biểu còn chung chung trong Chỉ dẫn Kỹ thuật.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng Lê Trung Thành nhất trí với các ý kiến của thành viên Hội đồng và lưu ý nhóm tác giả hoàn thiện các báo cáo thuyết minh đề tài trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp.

Dự thảo Tiêu chuẩn và Chỉ dẫn Kỹ thuật đã được Hội đồng thông qua với kết quả xếp loại Khá.
Kim Nhạn/Moc.gov.vn