25/01/2016

Nghiệm thu dự thảo TCVN Kết cấu thép xây dựng – chế tạo và kiểm tra chất lượng

Ngày 21/1/2016, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu dự thảo TCVN Kết cấu thép xây dựng – chế tạo và kiểm tra chất lượng, do nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) thực hiện. Ông Hoàng Quang Nhu – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Quang cảnh buổi họp.

Tại cuộc họp, đại diện nhóm tác giả – PGS.TS Nguyễn Võ Thông nêu lên sự cần thiết cũng như mục tiêu của việc biên soạn TCVN Kết cấu thép xây dựng – chế tạo và kiểm tra chất lượng, đó là nhằm biên soạn một bộ TCVN có nội dung đầy đủ, khắc phục được những tồn tại của TCXDVN 170:1989, áp dụng thuận tiện và dễ dàng trong thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh đó, TCVN Kết cấu thép xây dựng – chế tạo và kiểm tra chất lượng còn nhằm đồng bộ hóa hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, nhất là các tiêu chuẩn có liên quan đến: Thiết kế, vật liệu, hàn, sơn…

TCVN TCVN Kết cấu thép xây dựng – chế tạo và kiểm tra chất lượng đưa ra các yêu cầu chung đối với công tác chế tạo tại nhà máy và kiểm tra chất lượng kết cấu thép xây dựng trong nhà và công trình công nghiệp, nhà ở và nhà công cộng. Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng cho các xí nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt loại hình sở hữu, thực hiện chế tạo kết cấu thép cũng như với tổ chức giám sát.

Sau khi nghe đại diện nhóm tác giả trình bày dự thảo đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đã đưa ra những nhận xét, góp ý giúp nhóm tác giả hoàn thiện dự thảo.

Đánh giá về dự thảo đề tài TCVN Kết cấu thép xây dựng – chế tạo và kiểm tra chất lượng, thay mặt Hội đồng nghiệm thu Bộ Xây dựng, ông Hoàng Quang Nhu cho biết, dự thảo đã được nhóm tác giả trình bày một cách công phu, chất lượng, có nhiều nội dung đổi mới, phù hợp thực tế hiện nay giúp thay thế hiệu quả TCXDVN 170:1989.

Tuy nhiên, TS Hoàng Quang Nhu góp ý nhóm tác giả cần chú trọng biên tập câu chữ cho phù hợp, bổ sung những thông tin đã được các chuyên gia phản biện, thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng góp ý tại buổi họp.

Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu đề tài với số điểm 34,9 điểm.
Trần Đình Hà/Moc.gov.vn