30/07/2015

Nghiệm thu đề tài Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Hệ tường kính – Tiêu chuẩn kỹ thuật”

Chiều ngày 29/7/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Hệ tường kính – Tiêu chuẩn kỹ thuật” mã số TC 22-13 do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, TS. Vũ Thành Trung – chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt sự cần thiết cũng như nội dung công việc thực hiên. Theo báo cáo, những năm gần đây, cùng với sự gia tăng các công trình cao tầng hiện đại, hệ mặt dựng tường kính đã trở thành phổ biến ở Việt Nam. Đây là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong mỗi công trình cao tầng xét theo các góc độ kinh tế, công năng, thẩm mỹ. Tuy nhiên, công tác thiết kế cho hệ tường kính còn gặp nhiều khó khăn, do trong nước chưa có một tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất cho hệ tường kính. Đề tài được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành, và được nhóm nghiên cứu thực hiện trên cơ sở chuyển dịch tiêu chuẩn JGJ 102-2003 “Tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ tường kính”, có thay đổi và lược bỏ một số nội dung cho phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn – quy chuẩn Việt Nam.

Trong quá trình nghiên cứu biên soạn, nhóm đã tuân thủ nguyên tắc: các tiêu chuẩn tham chiếu của Trung Quốc trong JGJ 102 – 2003 được thay thế bằng tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng; trường hợp không có tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng sẽ được giữ nguyên trong dự thảo tiêu chuẩn. Ngoài ra, nhóm bổ sung thêm Phụ lục B (Vật liệu dùng cho kết cấu thép và cường độ tính toán) và Phụ lục C (Vật liệu dùng cho liên kết kết cấu thép) để phù hợp thực tế; điều chỉnh một số nội dung về vật liệu như giá trị thiết kế áp lực gió cho độ kín nước đối với vùng chịu gió bão và những vùng khác; thiết kế phòng cháy của hệ tường kính; cường độ tính toán của thép; tải trọng gió tiêu chuẩn tác dụng lên hệ mặt dựng; tải trọng động đất,… Về hình thức trình bày, nhóm tuân thủ các quy định và hướng dẫn trong Nghị định 127/2007/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn & Quy chuẩn kỹ thuật; TCVN 1-2:2008 “Xây dựng tiêu chuẩn – Phần 2. Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia”, và một số văn bản liên quan khác.

Nhận xét về đề tài, các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều đánh giá cao tính cấp thiết, và cho rằng nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài tương đối tốt, đáp ứng các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, nhóm cũng cần chỉnh sửa các lỗi biên dịch, thống nhất cách dùng thuật ngữ, câu chữ, rà soát lại các bảng biểu, chú giải,… để đề tài hoàn chỉnh hơn.

Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Trung Hòa lưu ý nhóm nghiên cứu nhanh chóng cập nhật các quy định trong hệ thống TCVN, nhất là những tiêu chuẩn mới; cập nhật tình hình sử dụng các vật liệu mới hiện nay; tham khảo thêm một số tiêu chuẩn nước ngoài như các tiêu chuẩn của Nga về thiết kế, thi công nghiệm thu hệ mặt dựng tường kính,… làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo.

Qua các nhận xét trên đây, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài, kết quả bỏ phiếu loại Khá.

Theo Moc.gov