24/05/2016

Nghiệm thu 02 dự thảo TCVN của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Ngày 23/5/2016, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 02 dự thảo TCVN… “Hướng dẫn đánh giá độ tin cậy của kết cấu xây dựng của nhà và công trình theo dấu hiệu bên ngoài” (mã số TC 12-14), và TCVN…“Nhà và công trình – Các nguyên tắc khảo sát kết cấu chịu lực” (mã số 38-14) do các nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) chủ trì biên soạn. TS. Hoàng Quang Nhu – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn, cả hai tiêu chuẩn trên đây đều được biên soạn dựa theo tài liệu gốc của Nga. TC 12-14 được nghiên cứu soạn thảo trên cơ sở Hướng dẫn kỹ thuật của Viện Nghiên cứu khoa học TW Liên bang Nga về nhà và công trình công nghiệp. Chủ nhiệm đề tài – PGS.TS. Nguyễn Xuân Chính cho biết: Để đánh giá tình trạng kỹ thuật của nhà / công trình trong quá trình khai thác sử dụng, rất cần tiến hành khảo sát, với 2 bước khảo sát sơ bộ và khảo sát chi tiết. Trong nhiều trường hợp có thể căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài (trực quan) để đánh giá độ tin cậy của kết cấu xây dựng, hoặc nhà/công trình; khi đủ cơ sở sẽ đưa ra quyết định cho phép tiếp tục sử dụng, hoặc cần sửa chữa gia cố, hoặc cần tiến hành khảo sát chi tiết để có kết luận chính xác hơn. Đánh giá độ tin cậy của kết cấu xây dựng của nhà và công trình theo dấu hiệu bên ngoài do đó cần phải được biên soạn thành tiêu chuẩn.

Dự thảo được trình bày theo bố cục quy định của TCVN; nội dung chuyên môn tập trung vào các phần đánh giá độ tin cậy của kết cấu xây dựng theo các hư hỏng, dự báo xác suất sự cố công trình xây dựng, đánh giá trạng thái kỹ thuật của nhà / công trình sau động đất, và đánh giá trạng thái kỹ thuật của nhà / công trình sau hỏa hoạn theo các dấu hiệu bên ngoài.

TC 38-14 được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn gốc của Nga CP 13-102-2003 “Các nguyên tắc khảo sát kết cấu chịu lực của nhà và công trình”. Tiêu chuẩn gốc đưa ra các quy định chung, khuyến nghị trình tự chung tiến hành và trình bày báo cáo kết quả khảo sát các kết cấu xây dựng chịu lực của nhà/ công trình, đánh giá tình trạng kỹ thuật của chúng. Nhóm tác giả (do TS.Lê Minh Long chủ trì) đã nghiên cứu chuyển dịch, xây dựng thành TCVN. Ngoài các phần phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn…theo quy định, dự thảo tiêu chuẩn còn bao gồm các phần liên quan tới chuyên môn như trình tự khảo sát và thành phần công việc, khảo sát sơ bộ, khảo sát chi tiết, tải trọng và tác động, tính toán kiểm tra kết cấu và các bộ phận, lập báo cáo khảo sát, kỹ thuật an toàn khi tiến hành khảo sát kết cấu…

Hội đồng nhất trí cao về tính cấp thiết của các đề tài đối với công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Bên cạnh việc đánh giá cao trình độ chuyên môn, chất lượng biên dịch của các nhóm tác giả, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến xác đáng về câu chữ, thuật ngữ, về bố cục, trình bày để các nhóm tác giả hoàn thiện dự thảo, trên cơ sở đó Bộ Xây dựng sẽ trình Bộ Khoa học Công nghệ sớm ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn vào thực tế.

Hội đồng đã nghiệm thu các đề tài, với kết quả xếp loại Xuất sắc cho đề tài mã số TC 12-14, và loại Khá cho đề tài TC 38-14.

Lệ Minh/Moc.gov.vn