11/09/2017

Nghệ An: Xây dựng đô thị Con Cuông đến năm 2030 thành đô thị sinh thái

Ngày 8/9, UBND huyện Con Cuông, Nghệ An đã tổ chức Hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch chung đô thị Con Cuông đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040.


Toàn cảnh Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các ông Vi Văn Sơn – Chủ tịch UBND huyện Con Cuông; ông Hoàng Sỹ Kiện – Phó Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo các phòng ban liên quan; Chủ đầu tư Dự án dịch vụ du lịch sinh thái Phà Lài và các Cty tư vấn thiết kế.

Theo Quyết định số 4798 QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An thì huyện Con Cuông đã được phê duyệt “Đề án xây dựng huyện Con Cuông thành thị xã theo hướng đô thị sinh thái, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở vùng miền núi Tây Nam Nghệ An”.

Hội nghị đã thông qua định hướng Quy hoạch chung đô thị Con Cuông đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040. Ý tưởng về chuỗi đô thị “Phố huyện sinh thái”. Trong đó chú trọng đến việc đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên và hiện trạng; các tiền đề để phát triển đô thị; định hướng phát triển khu trung tâm đô thị… Đồng thời thông qua báo cáo Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái Tạ Bó văn hóa cộng đồng bản Nưa, bản Tân Hương, xã Yên Khê và Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái Phà Lài – Sông Giăng xã Môn Sơn. Đánh giá về tổng quan về các điểm du lịch; hiện trạng phát triển du lịch; nội dung quy hoạch…


Một số địa điểm du lịch sinh thái hút khách hè năm 2017 tại Con Cuông.

Sau khi nghe báo cáo tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về việc Quy hoạch chung đô thị Con Cuông và các điểm du lịch trên địa bàn cần có lộ trình, nên quy hoạch theo vùng. Trước mắt xây dựng thị trấn Con Cuông thành đô thị loại 4, trong quy hoạch chung cần có quy hoạch cụ thể hệ thống thoát nước trên địa thị trấn.

Theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Con Cuông đến năm 2030 đô thị sinh thái Con Cuông là: Dịch vụ du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội huyện Con Cuông; Trung tâm hỗ trợ phát triển vùng nông thôn và là đô thị sinh thái.

Quang Hợp/BXD