15/06/2017

Nghệ An thu hồi 116 dự án chậm tiến độ

116 dự án chậm tiến độ là kết quả được UBND tỉnh Nghệ An công bố sau các đợt kiểm tra toàn bộ các dự án trên địa bàn tỉnh trong 4 năm. Số liệu này có thể tăng lên khi đợt kiểm tra lần 3 do Sở Xây dựng Nghệ An chủ trì sắp được diễn ra.


Dự án Hồng Thai – S.I.T sau nhiều năm vẫn “dậm chân tại chỗ”.

UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với 105 dự án và sẽ được tiến hành trong 3 đợt từ ngày 10/4 đến 30/8/2017. Cụ thể, đợt kiểm tra lần 1 sẽ do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; đợt 2 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; đợt 3 do Sở Xây dựng chủ trì.

Trước đó, trong đợt kiểm tra lần 1, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định chấm dứt, thu hồi và hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan 4 dự án; đôn đốc tiến độ, giao chủ đầu tư phải hoàn thành trong năm 2017 đối với 2 dự án; cho phép gia hạn 24 tháng đối với 1 dự án; giao chủ đầu tư thực hiện ký quỹ và triển khai xây dựng trong năm 2017 đối với các dự án chậm tiến độ khác.


Tỉnh Nghệ An đã thu hồi, chấm dứt hoạt động 116 dự án chậm tiến độ.

Ngoài ra, đối với trường hợp các chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ, UBND tỉnh Nghệ An giao các Sở, ngành thực hiện thu hồi, xử lý theo quy định. Đợt kiểm tra lần 2 đã tiến hành kiểm tra được 42 dự án. Từ năm 2012 đến nay, tổng số dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 116 dự án (chiếm 31,8% tổng số dự án được kiểm tra).

Quang Hợp/BXD