12/07/2018

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 11/7/2018, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo vai trò, chức năng quản lý nhà nước của Ngành và theo kế hoạch đã đề ra, như: Rà soát dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; dự thảo sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh liên quan đến sửa Nghị định số 79/2016/NĐ-CP; xây dựng và báo cáo lãnh đạo Bộ dự thảo Đề án Quản lý, phát triển quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ giai đoạn 2018 – 2021; hoàn thiện, đưa vào khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành.

Thực hiện các chương trình về nhà ở, 6 tháng qua, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ 14.420 gia đình người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hỗ trợ 3.574 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở, đồng thời hoàn thành đầu tư xây dựng 2 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, quy mô xây dựng 1.300 căn hộ với tổng diện tích khoảng 65.000m2.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình nhà ở, về triển khai cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, về công tác quản lý, vận hành nhà chung cư cũng như sử dụng, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tiếp tục tập trung: Rà soát dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; hoàn thiện, trình lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Đề án Quản lý, phát triển quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ giai đoạn – 2021; hoàn thiện Đề án Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng trung hạn, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh; tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai các chương trình nhà ở; thực hiện các kế hoạch kiểm tra…

Tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trong công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện các chính sách pháp luật, thực hiện các chương trình về nhà ở.

Triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tiếp tục tập trung thực hiện các chức năng quản lý nhà nước của Ngành; Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; tổng hợp, đánh giá kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương; xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện công tác kiểm tra một cách bài bản, đúng quy định, trong đó chú trọng đặc biệt tính hiệu quả thực tiễn.

Trần Đình Hà/moc.gov.vn