30/11/2018

Ngành Xây dựng thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018

Đến nay, các chỉ tiêu của Sở Xây dựng Hà Nội đã cơ bản hoàn thành, và dự kiến một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác quản lý trong lĩnh vực xây dựng đạt kết quả tốt.

Cụ thể, hiện tại, tỷ lệ cung cấp nước sạch trên địa bàn 12 quận nội thành đã đạt xấp xỉ 100%.  Khu vực nông thôn đạt 53,3% (dự kiến đến cuối năm 2018 đạt 55,5%, vượt kế hoạch 5%).

Trong hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng đã thực hiện thẩm định các dự án đầu tư theo phân cấp đảm bảo chất lượng và tiến độ. Cụ thể, đã thẩm định thiết kế cơ sở 6 dự án; thẩm định thiết kế – dự toán sau thiết kế cơ sở 16 hồ sơ; thẩm định dự án đầu tư xây dựng 4 hồ sơ; đã đôn đốc các Ban quản lý dự án, các sở, ngành, quận ,huyện, thị xã hoàn thiện và nộp hồ sơ thẩm định dự án.

Trong 11 tháng năm 2018, toàn Thành phố đã trồng được hơn 621.400 cây bóng mát các loại. Tính lũy kế từ năm 2016 đến nay, đã trồng được 978.300 cây bóng mát (không bao gồm cây ăn quả), đạt 97,83% mục tiêu Chương trình 1 triệu cây xanh. Thành phố cũng đã cắt tỉa trên 35 nghìn cây của 276 tuyến phố, 15 công viên, vườn hoa và 3 khu đô thị.

Cùng với đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép, Sở đã kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn thi công và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng 8 công trình; kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động vệ sinh môi trường đối với các chủ đầu tư và nhà thầu tại 2 dự án; kiểm tra, xem xét chấp thuận biện pháp thi công 5 cần trục tháp.

Vừa qua Sở cũng đã hoàn thiện việc xây dựng đề án và báo cáo UBND Thành phố để kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Xây dựng theo hướng tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành kết hợp với kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Đội quản lý trật tự xây dựng quận, huyện, thị xã.

Để chuẩn bị cho Tết dương lịch 2019, giữ môi trường xanh-sạch-đẹp, Sở đã đánh giá thí điểm công tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông và huyện Đông Anh; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện việc vận hành các khu xử lý chất thải của Thành phố. Hiện tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của 12 quận nội thành và thị xã Sơn Tây đạt 98%; khu vực nông thôn đạt 88%.

Trong tháng cuối cùng của năm 2018, Sở cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp của Thành phố về thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán được giao. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, bảo đảm trong phạm vi dự toán được phân bổ và theo đúng chế độ quy định.

Đồng thời tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 như sau: Chỉ tiêu thu gom, vận chuyển rác thải trên 12 quận nội thành và thị xã Sơn Tây là 98-100%, khu vực nông thôn là 88-90%; chỉ tiêu nước sạch trên địa bàn 12 quận đạt 98 % và khu vực nông thôn 55-60%…

chinhphu.vn