17/02/2016

Ngành xây dựng giảm vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Tổng nhu cầu vốn cho đầu tư ngành xây dựng giai đoạn 5 năm tới khoảng 10.975 tỷ đồng, giảm 24,4% so với vốn của giai đoạn 2011-2015. Đó là thông tin chính trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vừa được Bộ Xây dựng gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Hình minh họa

Trong đó, vốn ngân sách dự kiến phải bố trí hơn 8.736 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ khoảng 950 tỷ đồng và huy động vốn nước ngoài khoảng 1.288 tỷ đồng. Nguồn vốn này chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế… để tạo cơ sở vật chất ban đầu giúp các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo quy trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp (có trao đổi với Bộ Xây dựng để điều chỉnh những điểm chưa hợp lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án phân bổ vốn chi tiết kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020.

Ninh Nhi/Báo Xây dựng