28/12/2015

Ngành Xây dựng có mức tăng cao nhất kể từ năm 2010

Đó là nhận định của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại buổi họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội năm 2015, diễn ra sáng 26/12, tại Hà Nội.

Nền kinh tế đã phục hồi rõ nét

Nhận định dựa trên cơ sở các con số như: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 tăng 6,68% (so với năm 2014), cao hơn mục tiêu đề ra 6,2% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011 đến 2014 (năm 2011 tăng 6,24%, năm 2012 tăng 5,25%, năm 2013 tăng 5,42%, năm 2014 tăng 5,98%).

Trong mức tăng trưởng chung, khu vực khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,41%, thấp hơn mức 3,44% của năm 2014, đóng góp 0,4 điểm %.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64%, cao hơn nhiều mức tăng 6,42% của năm 2014, đóng góp 3,20 điểm %. Trong đó, ngành công nghiệp tăng 9,39% so với năm 2014, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,06%. Đặc biệt, ngành Xây dựng có mức tăng 10,82%, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010.

Khu vực dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm.

Quy mô kinh tế năm nay theo giá hiện hành đạt 4.192,9 nghìn tỷ đồng; GDP bình quân đầu người năm 2015 ước tính đạt 45,7 triệu đồng, tương đương 2.109 USD, tăng 57 USD so với năm 2014.

Theo Tổng cục Thống kê, xét về góc độ sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng tăng 9,12% so với năm 2014, tích lũy tài sản tăng 9,04%, chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ làm giảm 8,62 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung.

Ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng, tăng trưởng GDP giai đoạn 2011 – 2015 đã có bước phát triển tích cực khi nền kinh tế đạt những thành tựu về ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành tiền tệ, lạm phát tăng thấp, mặt bằng lãi suất giảm, giúp cho tăng trưởng bình quân của cả giai đoạn là 5,91%.

Hơn 157.000 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2015 đạt khoảng 1.367 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 và bằng 32,6% GDP. Trong đó, vốn của khu vực Nhà nước là 519,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 38% tổng số vốn cho đầu tư phát triển và tăng 6,7% so với năm 2014. Vốn của khu vực ngoài Nhà nước đạt 529,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,7% và tăng 13%. Vốn của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 318,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,3%, tăng 19,9%.

Trong vốn đầu tư từ khu vực Nhà nước, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 220,4 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch năm và tăng 6,1% so với năm 2014.

Tổng thu từ NSNN đến 15/12/2015 đạt 884,8 nghìn tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 657 nghìn tỷ đồng (bằng 102,9%), thu từ dầu thô đạt 62,4 nghìn tỷ đồng (bằng 67,1%), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 160 nghìn tỷ đồng (bằng 91,4%).

Tổng chi NSNN tính đến 15/12/2015 đạt 1.064 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển 162 nghìn tỷ đồng (bằng 83,1%, riêng chi cho đầu tư xây dựng cơ bản 157,5 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7%), chi cho phát triển sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 745 nghìn tỷ đồng (bằng 97,1%), chi trả nợ và viện trợ 148,3 nghìn tỷ đồng (bằng 98,9%).

Khánh Ngọc/Báo Xây dựng