17/04/2018

Ngành thép Việt Nam vẫn còn lệ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu

Nhằm đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, UBND TP Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan vật liệu xây không nung.

Trong đó, tổ chức kiểm tra việc đảm bảo chất lượng gạch, vữa xây tại các cơ sở sản xuất; tổ chức Hội thảo chuyên đề về sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung, để hướng dẫn các giải pháp nhằm hạn chế việc nứt tường do sử dụng vật liệu này tại các công trình xây dựng.

Nhằm đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, UBND TP Hồ Chí Minh vừa đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường phân công, kiểm tra về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng giao các cơ quan chức năng và UBND các quận, huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức thực hiện quản lý Nhà nước về chất lượng công trình; thường xuyên cập nhật quy định mới liên quan đến quản lý chất lượng xây dựng, các quy định về an toàn lao động, phòng cháy và chữa cháy, quản lý chất thải rắn, bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng; tăng cường phân công, kiểm tra về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý đã được phân cấp; tăng cường kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Mạnh Cường/BXD