26/10/2017

Năm 2025 sẽ hoàn thành, khai thác giai đoạn 1 sân bay Long Thành

Chính phủ vừa có báo cáo lên Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó nhấn mạnh sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai các bước của dự án theo quy định của pháp luật; phấn đấu chậm nhất đến năm 2025, hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 của dự án.


Phương án có ý tưởng từ hình ảnh hoa sen cách điệu được Tổ tư vấn kiến nghị chọn làm phương án thiết kế kiến trúc sân bay Long Thành. (Ảnh: ACV)

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 14 này, Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo kết quả rà soát, tổng diện tích của dự án dự kiến khoảng 5.585,14ha (chưa bao gồm diện tích đất thu hồi để xây dựng các công trình giao thông kết nối của Cảng hàng không quốc tế Long Thành-dự kiến khoảng 29,5ha, diện tích này sẽ được xác định cụ thể khi có kết quả nghiên cứu của Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành).

Trong đó, diện tích đất dành cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 5.000ha (diện tích xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không là 2.750ha; diện tích dành cho mục đích quốc phòng là 1.050ha; diện tích đất dành cho các hạng mục phụ trợ và công nghiệp hàng không, các công trình thương mại khác khoảng 1.200ha); diện tích đất thu hồi để xây dựng 2 khu tái định cư (Lộc An-Bình Sơn và Bình Sơn) và khu nghĩa trang khoảng 585,1ha.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng với mục tiêu đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm và được thực hiện theo 3 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1, đầu tư một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất đến năm 2025, hoàn thành và đưa vào khai thác.

Giai đoạn 2 (đến năm 2035) tiếp tục đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách để nâng công suất lên 50 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 3 (sau năm 2035) sẽ hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Đến nay, công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giai đoạn 1, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã lập, thẩm tra đề cương dự toán công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và chủ đầu tư tổ chức lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành và đã tổ chức trao giải cho 3 phương án được xếp hạng cao nhất trước khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách được lựa chọn, ACV đang triển khai thực hiện quy trình thủ tục để lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo quy định của pháp luật.

Dự kiến công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thực hiện từ tháng 10/2017-tháng 3/2018. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án từ tháng 4/2018-tháng 7/2019 và trình Chính phủ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án từ tháng 8/2019-tháng 9/2019.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án từ tháng 10/2019. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án vào tháng 12/2019 đồng thời triển khai các bước tiếp theo để phấn đấu hoàn thành chậm nhất giai đoạn 1 của dự án vào năm 2025 theo Nghị quyết số 94/2015/QH13.

“Đến thời điểm hiện tại, so với kế hoạch ban đầu, tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi bị chậm khoảng 8 tháng, là do quy trình thủ tục tổ chức thi tuyển để lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách,” báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

Tuy nhiên, đối chiếu với quy định của Quốc hội tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 (giai đoạn 1 của dự án chậm nhất phải hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2025), tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành về cơ bản vẫn được đáp ứng.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và chủ đầu tư dự án để tập trung nghiên cứu, phấn đấu hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trình Quốc hội vào cuối năm 2019 đồng thời triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sau khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai các bước của dự án theo quy định của pháp luật; phấn đấu chậm nhất đến năm 2025, hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 của dự án./.

Theo Việt Hùng (Vietnam+)