06/01/2021

Năm 2021, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ quan trọng

“Xác định việc cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư, khu chung cư cũ trên địa bàn Thành phố là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung triển khai, đưa việc triển khai cải tạo chung cư cũ là một trong những nội dung chính của Chương trình công tác số 03 của Thành ủy. 

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 104-TB/TU, thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và ngành xây dựng về Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã kết luận hội nghị.

Theo thông báo, Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Xây dựng sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động giỏi chuyên môn, chắc nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ gắn với Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố và nếp sống văn hóa tại công sở, nơi công cộng để phục vụ tốt hơn nữa doanh nghiệp, người dân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, nêu cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính nhằm giảm sự phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đón Xuân Tân Sửu năm 2021

Thông báo nêu rõ, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Chương trình số 03 “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” của Thành ủy, trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả triển khai Chương trình số 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy, khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề cương, nội dung Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉnh trang, phát triển, hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững.

Đồng thời, phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát tất cả các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xác định những tồn tại, vướng mắc từ đó có các giải pháp phù hợp khi triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển đô thị Thành phố giai đoạn tới; nghiên cứu, xây dựng bổ sung một số quy hoạch thuộc lĩnh vực của ngành.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn, trước mắt cần có chính sách hỗ trợ các khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố đang thiếu nước sạch; đầu tư xây dựng đồng bộ các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải, bảo đảm không để xảy ra tình trạng úng ngập khu vực đô thị Thành phố; đẩy mạnh đầu tư các phương tiện vận tải chuyên dùng trong xử lý rác nhằm thực hiện cơ giới hóa trong thu gom rác thải không để tình trạng đọng rác tại các điểm thu gom; có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm trong xả rác thải, nước thải tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc đẩy nhanh việc triển khai xây dựng Chương trình phát triển đô thị và phát triển hạ tầng đô thị đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô và đồng bộ với chương trình phát triển quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư do Sở Xây dựng đang chủ trì thực hiện.

“Xác định việc cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư, khu chung cư cũ trên địa bàn Thành phố là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung triển khai, đưa việc triển khai cải tạo chung cư cũ là một trong những nội dung chính của Chương trình công tác số 03 của Thành ủy nhằm thực hiện đồng bộ việc tái thiết và phát triển đô thị”, Thông báo nêu rõ.

Bên cạnh đó, sớm có phương án khai thác, sử dụng diện tích sàn tầng 1 các tòa nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố, phương án đối với Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất và tạo nguồn kinh phí đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cho Thành phố. Tổ chức triển khai rà soát, thống kê, đánh giá các công trình thuộc sở hữu nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện công tác quản lý tài sản công theo đúng quy định của pháp luật…

H.L/Pháp luật và Xã hội