28/08/2015

Năm 2016, 100% công trình vốn ngân sách sẽ sử dụng gạch không nung

Thời gian qua, tỉnh Hải Dương đã tập trung chỉ đạo và có giải pháp đồng bộ, thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về phát triển sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây dựng không nung.

Cụ thể, tỉnh Hải Dương đã lập chương trình phát triển gạch xây không nung (GXKN) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh có chỉ thị giao nhiệm vụ cho các ngành và địa phương hữu quan, tùy thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình mà tạo thuận lợi, có chính sách hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ GXKN. Việc sử dụng GXKN đã được tính đến từ lập dự án, thiết kế đến thi công và giám sát thi công. Theo lộ trình đã được xác lập, từ năm 2016, tỉnh Hải Dương bắt buộc sử dụng 100% GXKN trong các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn.

Các cơ sở sản xuất GXKN đã và đang được đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương đủ năng lực cung cấp sản phẩm đáp ứng cả về số lượng và chất lượng theo yêu cầu. Hiện tại ở Hải Dương đã có 54 cơ sở sản xuất GXKN với tổng công xuất 326,5 triệu viên QTC/năm. Trong đó 34,8% là gạch bê tông, còn lại là gạch chưng áp AAC. Phải kể tới một số doanh nghiệp đầu tư sản xuất bài bản như: Công ty Cổ phần Đoàn Minh Công (ĐmC), công suất 35 triệu viên QTC/năm; Công ty Cổ phẩn Sông Đà Cao Cường, công suất 142,2 triệu viên QTC/năm; Công ty TNHH Trường Hải, công suất 70 triệu viên QTC/năm… Ở Hải Dương còn có 2 dự án sản xuất GXKN, tổng công suất 213 triệu viên QTC/năm đang triển khai xây dựng và 2 dự án với tổng công suất 221 triệu viên QTC/năm đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư…

Những điều kiện để tỉnh Hải Dương thực hiện mục tiêu sử dụng 100% sản phẩm GXKN trong các công trình dùng vốn ngân sách từ năm 2016 đã được hội tụ đủ. Vấn đề đặt ra là, ngay từ bây giờ, các chủ đầu tư, các cơ quan tư vấn thiết kế, thẩm định dự án cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2016 phải đưa vào từ khâu lập dự án, thiết kế – dự toán, thẩm định dự án bắt buộc phải là 100% GXKN đúng như chỉ đạo của UBND tỉnh. Thậm chí từ năm 2016, trong báo giá hàng tháng của liên Sở Tài chính – Xây dựng chỉ có giá GXKN mà không có giá gạch đất nung…

Xuân Sơn/Báo Xây dựng