05/04/2018

Mời tham dự “Workshop giới thiệu ứng Rhino3D và Grasshopper trong thiết kế”

Workshop giới thiệu ứng Rhino3D và Grasshopper trong thiết kế do TS.KTS Trần Hữu Anh Tuấn, D.Arch, trưởng khoa Kiến trúc Nội thất làm diễn giả và cô Agnes Tan, chuyên gia về Grasshopper của McNeel Asia hướng dẫn thực hành.

Thời gian: từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều ngày 10/4/2018 (thứ 3)

Địa điểm: phòng máy A.402B, Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh – 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Thân mời các giảng viên và sinh viên, và các cá nhân trong và ngoài trường đến tham dự.