05/06/2015

Mời tham dự Diễn đàn Kiến trúc sư Trẻ tại Pháp

Từ ngày 7 – 18/12/2015 tại Flers, Pháp  hội thảo chuyên đề và 10 ngày workshop với chủ đề “Flers: a rural metropolis in urban development process”. Tại đây, các KTS, các nhà quy hoạch và thiết kế cảnh quan được chọn sẽ được chia thành nhiều nhóm nghiên cứu Flers như một case study và đưa ra những ý tưởng giải pháp hồi sinh và mang lại sức sống mới cho thành phố.

21

Để tham dự diễn đàn, các Kiến trúc sư Trẻ  phải gửi CV cho BTC tại Pháp trước ngày 30/6 để được lựa chọn. Nếu được chọn tham dự, bạn sẽ được BTC mời tham dự Diễn đàn và lo toàn bộ chi phí ăn ở tại Flers trong thời gian diễn đàn.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem thêm tại đây:

http://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/06/Bulletin-dinscription-Application-Form.pdf

http://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/06/Forum-Flers-Presentation-ENG.pdf

http://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/06/Forum-Flers-Presentation-FR.pdf

Theo Kienviet