09/09/2020

Mời đóng góp ý kiến Dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề

Ngày 26/08/2020, Hội KTS Việt Nam đã công bố Dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của KTS Hành Nghề căn cứ theo Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc và căn cứ Điều lệ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Nhằm giúp dự thảo phù hợp và sát với thực tế hành nghề, trân trọng kính mời bạn đọc đánh giá và đưa ra ý kiến tại khảo sát trực tuyến bên dưới bài viết này.

 

 

20A09010-cover

 

Nhằm giúp dự thảo phù hợp và sát với thực tế hành nghề, TCKT trân trọng kính mời bạn đọc đánh giá và đưa ra ý kiến tại khảo sát trực tuyến: Phiếu góp ý về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề

Để xem cụ thể dự thảo 30 Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề, vui lòng truy cập link: https://www.tapchikientruc.com.vn/dien-dan/du-thao-quy-tac-ung-xu-nghe-nghiep-kts.html

Tạp chí Kiến trúc