30/10/2018

Lượng tồn kho bất động sản vẫn còn khá lớn

Theo Báo cáo gửi Quốc hội của Bộ Xây dựng mới đây cho biết: Lượng tồn kho bất động sản vẫn còn khá lớn, tính đến hết 20/8/2018, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 23.692 tỷ đồng.

images2247989_ton_kho_bat_dong_san_2_1507623079573