23/09/2020

Luật Kiến trúc được kỳ vọng tạo ra sức bật mới cho ngành

(HTV online) Bộ xây dựng hiện đang phổ biến rộng rãi Luật Kiến trúc đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2019, có hiệu lực thi hành từ 7/2020 cũng như các Nghị định, Chỉ thị kèm theo nhằm hướng dẫn thi hành chi tiết tại nhiều địa phương trong cả nước.