03/04/2017

Lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch hệ thống gara ngầm tại Hà Nội

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch hệ thống gara ngầm trên địa bàn 4 quận nội đô lịch sử theo đề nghị của UBND TP Hà Nội.


Hà Nội hiện mới có giàn thép đỗ xe cao tầng mà chưa có gara ngầm

Theo đó, ngày 8/2/2017 Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1009/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch hệ thống gara ngầm trên địa bàn 4 quận nội đô lịch sử theo đề nghị của UBND TP.Hà Nội. Về vấn đề này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc tuyển chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch cần tuân thủ các quy định về điều kiện và hạn mức của hình thức chỉ định thầu tại Điều 11 của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; điểm d khoản 1 điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013; khoản 1 Điều 54 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Hiện nay UBND TP.Hà Nội đang đồng thời triển khai lập các quy hoạch có liên quan đến nội dung về bãi đỗ xe ngầm như: Quy hoạch đô thị phân khu cho khu vực trung tâm, quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm – thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt nhiệm vụ theo Quyết định số 6649/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND TP.Hà Nội; quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND TP.Hà Nội.

Do đó, UBND TP.Hà Nội cần chỉ đạo làm rõ đối tượng, phạm vi của đồ án quy hoạch này để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống các quy hoạch cho Thủ đô, đồng thời tiết kiệm nguồn lực của xã hội.

Tuyết Hạnh/Báo Xây dựng