16/10/2019

Lên kế hoạch liên tịch về quản lý trật tự xây dựng tại TPHCM

Sở Xây dựng sẽ tổ chức hội nghị để thực hiện hiệu quả Kế hoạch liên tịch về tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Ngày 17-10, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND quận, huyện tổ chức hội nghị ký kết và ban hành kế hoạch liên tịch về tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Theo Kế hoạch 3333/KH-UBND, TP giao cho Sở Xây dựng chủ động có kế hoạch liên tịch với UBND quận, huyện, đặc biệt là các địa bàn nóng, trọng điểm.

Sở Xây dựng sẽ tổ chức hội nghị để thực hiện hiệu quả Kế hoạch liên tịch về tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.HCM. Ảnh minh hoạ: PLO

Tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM. Ảnh minh hoạ: PLO

Hội nghị hướng đến việc tăng cường lực lượng phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND quận, huyện trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. Các đơn vị kịp thời kiểm tra, ngăn chặn, tham mưu xử lý ngay từ đầu các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Đồng thời, tổ chức lại lực lượng thanh tra xây dựng và quản lý trật tự xây dựng tại TPHCM theo Chỉ thị 23-CT/TU và kế hoạch 3333/KH-UBND. Thanh tra Sở Xây dựng đảm nhận chủ yếu việc thanh tra các công trình xây dựng lớn, đặc thù, phức tạp.

Trên cơ sở này, việc ký kết kế hoạch liên tịch cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện. Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP đảm bảo thực hiện đồng bộ, liên tục, kịp thời, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị. Tập trung ổn định, không gây xáo trộn về tư tưởng tâm lý của cán bộ, công chức được phân công thực hiện kế hoạch trên.

Hội nghị sẽ được tổ chức tại trụ sở Sở Xây dựng TPHCM do ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở chủ trì.

Thu Trinh/Pháp luật TPHCM