16/07/2018

Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định quản lý và bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ

Hiện nay, Bộ GTVT đang lấy ý kiến rộng rãi của bộ, ngành trung ương và địa phương, hiệp hội, cá nhân để xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ GTVT, triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ đã ban hành phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải; theo đó sẽ thực hiện cắt giảm 384 điều kiện kinh doanh, đơn giản trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh. Vì thế, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung này là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ.

Bích Thảo/Báo Đấu thầu