20/09/2017

Lập mô hình điện toán công trình xây dựng

Trường Đại học Xây dựng đã phối hợp cùng trường Đại học Kiến trúc, Xây dựng và trắc địa Sophia, Bulgaria (UACEG) tổ chức bài giảng chuyên đề “Lập mô hình điện toán công trình xây dựng”. Chuyên đề diễn ra trong 2 ngày 19-20/9 tại Đại học Xây dựng.


PGS.TS. Alexander Traykov thuyết trình về mô hình điện toán công trình xây dựng.

Tại buổi chuyên đề, PGS.TS. Alexander Traykov thuộc UACEG đã cung cấp những kiến thức về cách lập mô hình điện toán cho công trình xây dựng.


Giảng viên và sinh viên Đại học Xây dựng tham gia buổi thuyết trình chuyên đề.

Nội dung giảng dạy của PGS.TS. Alexander Traykov bao gồm 3 phần. Trong phần 1, ông giới thiệu về quá trình lập mô hình điện toán công trình xây dựng và các vấn đề cơ bản.

Phần 2 trình bày các nhiệm vụ cụ thể của mô hình điện toán với kết cấu bê tông cốt thép. Mô hình điện toán thường được sử dụng trong mô hình xây dựng RC, mô hình hóa khung, mô hình sàn, mô hình nền móng cọc, mô hình điện toán của toàn bộ tòa nhà và mô hình hóa các cấu trúc phức tạp.

Nội dung trình bày trong phần cuối cùng của bài giảng, PGS.TS. Alexander Traykov đã trao đổi về các nhiệm vụ cụ thể của mô hình điện toán kết cấu thép. Các mô hình kết cấu thép được sử dụng thường xuyên nhất là mô hình 2D và 3D, mô hình tải, mô hình hóa các kèo, mô hình hóa khung, mô hình hóa các tòa nhà một tầng, mô hình hóa các tòa nhà nhiều tầng và mô hình hóa kết hợp của RC và kết cấu thép như nhà xưởng lớn hay mái vòm.

Thu Giang