21/10/2016

Lập dự án tiền khả thi thực hiện Quy hoạch Hoàng thành Thăng Long

Ngày 17/10, UBND TP có thông báo số 411/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án chỉnh trang mặt bằng do Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao thuộc di tích Hoàng Thành Thăng Long.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị liên quan đề xuất dự án tiền khả thi thực hiện Quy hoạch chi tiết bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đề xuất UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ ủy quyền phê duyệt theo Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan. Tạm dừng việc triển khai dự án chỉnh trang mặt bằng do Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao thuộc Di tích Hoàng thành Thăng Long để thực hiện cùng dự án nêu trên. Nguồn vốn của dự án đã được bố trí năm 2016 chuyển tiếp sang năm 2017.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND quận Ba Đình, Ban chỉ đạo GPMB thành phố, đơn vị liên quan tập trung hoàn thành nhiệm vụ GPMB hộ gia đình lão thành cách mạng và thu dọn mặt bằng khu vực Bộ Quốc phòng đã bàn giao; đề xuất báo cáo lãnh đạo UBND TP làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện gia đình hộ gia đình cách mạng để đẩy nhanh tiến độ.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan mời các nhà tư vấn quốc tế hoặc tổ chức cuộc thi (quy mô quốc tế) chỉnh trang toàn bộ khu di tích Hoàng thành Thăng Long trên cơ sở tích hợp đồng bộ với kết quả cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hoàn thành giữa năm 2017. Tổ chức kêu gọi, xúc tiến đầu tư thực hiện các dự án tại Khu di tích trong thời gian tổ chức thi. Căn cứ kết quả cuộc thi, lập dự án đầu tư, xây dựng lộ trình đầu tư, cơ cấu các nguồn vốn thực hiện dự án.

UBND TP cho phép Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thực hiện những nội dung chỉnh trang quy mô nhỏ, cấp thiết. Tăng cường trồng, chăm sóc cây xanh có hoa tại khu vực 18 Hoàng Diệu, xung quanh Nhà Quốc hội, khu vực trục chính tâm khu di tích.

Theo Hà Quốc/Hanoi.gov.vn