06/05/2022

Lập danh sách chung cư cũ diện phá dỡ để chuẩn bị ‘làm mới’

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ trên địa bàn và lập danh mục các nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện phải phá dỡ để chuẩn bị cải tạo, xây dựng lại.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các quy định nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Đặc biệt, đầu năm nay, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong đó có nội dung hỗ trợ đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thực hiện trong 2 năm (2022 và 2023)

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư , đặc biệt bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa bão năm nay, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ trên địa bàn và lập danh mục các nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại đưa vào kế hoạch thực hiện (của địa phương), làm cơ sở để triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Các địa phương khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại để các nhà đầu tư có cơ sở tham gia xây dựng phương án đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (khi đăng ký làm chủ đầu tư dự án).

Các địa phương cũng cần sớm cần ban hành hệ số bồi thường tại các khu vực, vị trí có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại (để người dân biết lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại). Các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư cần căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm triển khai các dự án của các doanh nghiệp thời gian qua.

Ngoài ra, các địa phương cần lập phương án, dự kiến các địa điểm để bố trí chỗ ở tạm thời phục vụ xây dựng lại trên địa bàn theo kế hoạch cải tạo, xây dựng.

Dương Hưng/Tiền phong