08/06/2021

Lập Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030

UBND thành phố vừa có Quyết định 2461/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2040. UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng chương trình.

Lập Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030. Ảnh minh họa

Lập Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030. Ảnh minh họa

Theo đó, các đơn vị sẽ thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về nhà ở trên địa bàn thành phố; thực trạng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ; thực trạng thị trường bất động sản, nhu cầu về nhà ở. Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030, từ đó xác định quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2040.

Đề cương nêu, giai đoạn 2021-2030: Xác định nhu cầu về nhà ở (số lượng, loại nhà, tổng diện tích sàn xây dựng); nhu cầu về diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở từng khu vực trên địa bàn thành phố; nhu cầu về vốn (vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác) để đầu tư xây dựng nhà ở; xác định các chỉ tiêu về phát triển nhà ở (gồm: Diện tích nhà ở bình quân đầu người, chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở tối thiểu, số lượng, diện tích sàn nhà ở xây dựng mới của từng loại nhà ở, chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn)…

Xác định quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển nhà ở của thành phố đến năm 2040; xác định nhu cầu về diện tích đất và vốn để xây dựng nhà ở; xác định các chỉ tiêu về phát triển nhà ở…

Trên cơ sở đó, thành phố đề ra các giải pháp thực hiện về chính sách đất đai; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; chính sách tài chính – tín dụng và thuế; chính sách phát triển thị trường và quản lý sử dụng nhà ở; giải pháp phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách nhà ở xã hội; giải pháp về hình thức đầu tư xây dựng các loại nhà ở; giải pháp về huy động các nguồn vốn, cơ chế ưu đãi tài chính…

Dạ Khánh/Hà Nội mới