24/03/2021

Lần đầu tiên thẩm định quy hoạch 2 tỉnh theo Luật Quy hoạch

Ngày 23/3, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 708/QĐ-BKHĐT ngày 11/5/2020 đã tiến hành họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đây là buổi họp thẩm định quy hoạch tỉnh lần thứ hai của cả nước trong điều kiện chưa có nhiều kinh nghiệm, với nhiều điểm mới theo quy định của Luật Quy hoạch.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, việc lập quy hoạch trong thời kỳ này được tiếp cận theo phương pháp mới mà Luật Quy hoạch đã quy định. Tất cả các ngành, lĩnh vực và lãnh thổ phải được tích hợp trong một bản quy hoạch tổng thể có tính đa ngành trên không gian phát triển của toàn tỉnh.

Trong khi đó, quy hoạch tỉnh nằm trong hệ thống quy hoạch quốc gia, là cấp dưới của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch vùng nhưng các quy hoach này lại chưa được lập, trừ quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được hoàn thiện, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng tổ chức thẩm định để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, việc lập quy hoạch trong thời kỳ này được tiếp cận theo phương pháp mới mà Luật Quy hoạch đã quy định

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, việc lập quy hoạch trong thời kỳ này được tiếp cận theo phương pháp mới mà Luật Quy hoạch đã quy định

Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho phép lập đồng thời các loại quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và quy trình thực hiện theo phương pháp “đúng dần”; đồng thời, khi quy hoạch cấp trên được phê duyệt thì quy hoạch cấp dưới nếu có mâu thuẫn, xung đột với quy hoạch cấp trên thì phải điều chỉnh theo quy hoạch cấp trên.

Hiện nay 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch; hai tỉnh đã hoàn thành sớm nhất quy hoạch trình Hội đồng thẩm định là tỉnh Bắc Giang và Hà Tĩnh. Trong đó, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh là phải thẩm định đầy đủ về trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật về quy hoạch…

Cuộc họp về Quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Cuộc họp về Quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Hà Tĩnh cùng với Bắc Giang là 2 địa phương đi đầu trong cả nước về việc xây dựng và trình thẩm định quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Bộ KH&ĐT, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh sẽ xem xét, cân nhắc quy trình, thủ tục của công tác thẩm định cũng như nội dung quy hoạch tỉnh để 2 bản quy hoạch này sẽ trở thành hình mẫu, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tiếp theo trong cả nước xây dựng quy hoạch tỉnh một cách chất lượng nhất, đảm bảo tiến độ nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

Lưu Hiệp/Công anh Nhân dân online