28/08/2019

Ký Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng

Ngày 28/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và ngài Abdulhamid ALKHALIFA, Tổng Giám đốc Quỹ Phát triển Quốc tế của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã ký kết Hiệp định vay trị giá 45 triệu USD cho Dự án “Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng”. 

Dự án “Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng” có tổng mức đầu tư là 61,37 triệu USD, trong đó vốn vay Quỹ  Phát triển Quốc tế OPEC (OFID) là 45 triệu USD, vốn đối ứng trong nước khoảng 16,37 triệu USD được bố trí từ nguồn ngân sách của thành phố Đà Nẵng.

ộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (hình phải) và ngài Abdulhamid ALKHALIFA, Tổng Giám đốc Quỹ Phát triển Quốc tế của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Ảnh: BTC.

ộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (hình phải) và ngài Abdulhamid ALKHALIFA, Tổng Giám đốc Quỹ Phát triển Quốc tế của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Ảnh: BTC.

Cơ quan chủ quản của Dự án là UBND thành phố Đã Nẵng; cơ quan thực hiện – chủ đầu tư là Ban Quản lý các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Dự án ký kết nhằm xây dựng hoàn chỉnh khoảng 14,3 km tuyến đường Vành đai phía Tây 2, có bề rộng khoảng từ 44 – 48 m, các cầu trên tuyến có bề rộng 38,5 m và hạ tầng kỹ thuật khác gồm hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật, cây xanh, điện chiếu sáng và di dời các công trình hạ tầng hiện trạng; xây dựng hoàn chỉnh khoảng 1,2 km đường trải nhựa kết nối cầu Cổ Cò tới nút giao đường Trần Đại Nghĩa, đường Võ Chí Công và các hạ tầng kỹ thuật khác; thi công 100m cầu vắt ngang sông Cổ Cò và nối từ đường Võ Quí Huân tới đường Võ Chí Công. Dự án dự kiến được hoàn thành cuối năm 2022.

Minh Phương/Báo Tin tức