11/01/2021

Kiến nghị quan trọng để tháo dỡ, xây mới chung cư cũ

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về nội dung quy định tỉ lệ đồng thuận của các chủ sở hữu tại Hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư đối với chung cư có kết luận kiểm định cấp C.

Cụ thể, UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP 20-10-2015 của Chính phủ. Trong đó có các vấn đề liên quan đến cải tạo, xây dựng chung cư cũ.

chungcucu_zdjb

Hiện nay, TPHCM có nhiều cụm chung cư có kết quả kiểm định là cấp C (khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ). Tình trạng chung cư cấp C đã hư hỏng, xuống cấp, nhếch nhác, gây mất cảnh quan đô thị, cần tháo dỡ để xây dựng mới, góp phần chỉnh trang đô thị.

Các chung cư này gồm: chung cư Nguyễn Thiện Thuật (quận 3), cư xá Vĩnh Hội (quận 4), chung cư Viễn Đông, (quận 5), chung cư Ngô Gia Tự, Ấn Quang (quận 10, chung cư Tân Phước (quận 11), chung cư Thanh Đa (quận Bình Thạnh)…

Nhưng do phải được sự đồng thuận 100% của các chủ sở hữu nhà chung cư, cơ quan chức năng mới thực hiện được việc tháo dở, xây dựng mới, nên đến nay Thành phố vẫn chưa thể triển khai thực hiện được công tác này.

Vì vậy, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu bổ sung vào dự thảo nội dung quy định về tỉ lệ đồng thuận của các chủ sở hữu tại Hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư đối với chung cư có kết luận kiểm định cấp C là 80%.

Con số 80% là tỉ lệ đồng thuận để lựa chọn chủ đầu tư chứ không phải là tỉ lệ đồng thuận để tháo dỡ xây dựng lại nhà chung cư theo quy định Khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở năm 2014.

Ngoài ra, theo Nghị định số 101/2015/NĐ-CP thì thẩm quỵền thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thuộc UBND cấp tỉnh. UBND TP cho rằng đối với các tỉnh khác thì các quy định về trách nhiệm và thẩm quyền UBND cấp tỉnh là phù hợp.

Tuy nhiên, tại TPHCM do đặc thù TP lớn, đô thị đặc biệt, nên khối lượng công việc quản lý nhà nước là rất lớn. Thực tế các công việc liên quan công tác cải tạo, xây dựng mới thay thế chung cư cũ trên địa bàn TP là khá lớn (có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 phân bổ trên địa bàn 15 quận).

Đồng thời các công việc quản lý nhà nước như rà soát, theo dõi hiện trạng các chung cư cũ, lập và triển khai phương án bồi thường…, tiếp xúc với người dân đều do UBND các quận thực hiện.

UBND TP cũng đã ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2017 ủy quyền, phân công cho UBND quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975.

“Để có cơ sở cho UBND TP tiếp tục việc ủy quyền, phân công UBND cấp quận, huyện, UBND TP kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu bổ sung vào dự thảo nội dung quy định UBND cấp tỉnh được phép phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp quận, huyện thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương”, văn bản nêu.

Phan Cường/Pháp luật TPHCM