01/07/2021

Kiểm tra hoạt động các đơn vị quản lý, vận hành chung cư tại TPHCM

Mới đây, UBND TPHCM vừa thông báo kết luận về hướng dẫn công tác quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn.

Cụ thể, UBND TP này giao sở Xây dựng khẩn trương rà soát, tham mưu UBND TP ban hành văn bản hướng dẫn công tác quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, phối hợp Công an TPHCM, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai ngay hướng dẫn về công tác quản lý, vận hành nhà chung cư đến từng xã, thị trấn và ban quản trị nhà chung cư trên địa bàn.

Ngoài ra, sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an TPHCM, UBND các quận huyện, TP.Thủ Đức và các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động hành nghề của các đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư.

Mặt khác, các đơn vị trên phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính lập dự toán và đề xuất bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác duy tu, sửa chữa nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước hoặc đan xen Nhà nước và sở hữu tư nhân; sửa chữa, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các chung cư cũ.

Liên quan đến quản lý, vận hành nhà chung cư, trước đó, sở Xây dựng TPHCM đã kiến nghị UBND TP này trình bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định thêm các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị, cư dân trong việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nguyễn Quốc Lâm/Người đưa tin